UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

1 Mayıs!

Ankara’dan bir işçi

Dünya işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs kutlu olsun.

160 yıl önce Amerikalı ve Avrupalı işçiler 8 saatlik işgünü için cansiperane bir mücadele vererek bu kıymetli günü bugünkü işçi kuşaklarına armağan ettiler.

İşçi sınıfının tarih sayfalarında kızıl bir yıldız gibi parıldayan 1 Mayıs, işsizliğe, yoksulluğa, zulme ve emperyalist savaşlara karşı verilen mücadelenin sembolüdür.

1 Mayıs, düşük ücretler, uzun çalışma saatleri, taşeronlaştırma, işçi ölümleri, kıdem tazminatının gaspı, kiralık işçi büroları ve işsizliğe karşı verilen mücadelenin barometresidir. Burjuvazinin işçi sınıfının kazanımlarına karşı yoğun bir saldırıya geçtiği bugünlerde sınıf mücadelesi yürüten işçilerin kol kola, omuz omuza yürüdüğü gündür. İşçilerin dil, din, ırk farlılığı gözetmeksizin yekvücut olduğu günün adıdır.

Ezilen halkların demokratik taleplerinin karşılanmasına, kadın cinayetlerine, doğanın tahribatına, çocuk istismarına, mültecilere yaşatılan zulümlere, burjuva devletin faşist uygulamalarına, Saray’ın ve AKP’nin emperyalist savaş maceralığına karşı duruştur 1 Mayıs.

3. Dünya Savaşı’nın hızla yayıldığı bugünlerde, işçi sınıfının kazanılmış haklarına karşı sınıfın öncüsünün izinde yürümek, örgütlülüğünü büyütmek için bir adım ileriye atılalım. Baskı ve zorbalıklara karşı gözüpek bir şekilde cesaretimizi kuşanalım. Büyük kavga gününe hazırlanalım. 1 Mayıs meydanlarına ve tarihsel mirasına sahip çıkalım.

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın İşçi Sınıfın Örgütlü Mücadelesi!

Yaşasın Halkların Kardeşliği!

Yaşasın Uluslararası İşçi Dayanışması!

22 Nisan 2016


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this