UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Akkim’de 22 İşçi İşten Atıldı, İşçilerin Birliğine Tahammül Yok!

İstanbul’un büyük ölçekli sanayi bölgelerinden biri olan Hadımköy’de bulunan Akkim Yapı Kimyasalları fabrikasında çalışan işçiler, 2 ay önce Türk-İş’e bağlı Petrol-İş Sendikasında örgütlenmeye başladılar. Yaklaşık 500 işçinin çalıştığı fabrikada, kısa sürede üye sayısı 260’ı geçti. İşyerindeki çoğunluğu elde eden sendika, Çalışma Bakanlığı’na yetki başvurusunda bulundu. Aynı gün (31 Temmuz) patron, sendika üyesi 22 işçiyi işten çıkardı. Üstelik yasalara göre işten atılan işçilerin tazminatları brüt ücret üzerinden yatırılması gerekirken, Akkim patronu 22 işçinin tazminatını net ücretleri üzerinden yatıracağını söyledi.

“Fabrika küçülmeye gidiyor” yalanıyla işten atılan işçiler, atılan tüm işçilerin sendika üyesi olmasının tesadüf olmadığını, Akkim patronunun sendika düşmanı olduğunu, amacının işçilerin birlik olmasının önüne geçmek olduğunu söylüyorlar. Çalışma koşullarını ve ücretlerini iyileştirmek, patronun saldırılarına karşı örgütlü hareket edebilmek için sendikalaştıklarını ifade eden işçiler, Akkim’de yasaların çiğnendiğini belirtiyorlar.

Akkim patronunun sendika düşmanı tutumunu ve işten atmaları protesto etmek amacıyla 4 Ağustosta işyeri önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. İstanbul ve Trakya’daki fabrikalardan gelen işçiler, direnişteki işçilerle buluştu. Petrol-İş yöneticileri de basın açıklamasında hazır bulunurken, birçok sendika ve demokratik kitle örgütü de işçilerin eylemine destek verdi.

Konuyla ilgili İşçi Dayanışması’na konuşan Petrol-İş Sendikası Genel Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Mustafa Mesut Tekik, saldırının işten atmayla sınırlı olmadığını belirterek, çalışan işçilere yönelik baskı ve tehditlerin arttığına dikkat çekti. Tekik, işçilere sendikadan istifa etmeleri üzerine sürekli olarak baskı kurulduğunu, işçilerin sindirilmeye ve örgütsüzleştirilmeye çalışıldığını aktardı. Tüm saldırılara rağmen işçilerin moralinin yerinde olduğunu ve üye kaybının yaşanmadığını belirten Tekik, işçilerin kararlı bir şekilde hareket ettiğini, saldırılara iş yavaşlatmayla karşılık verildiğini ve yeni üyeler kazandıklarını söyledi. Tekik, işe dönüş ve sendikal örgütlenme hakkının tanınması mücadelesini sürdüreceklerini vurguladı.

5 Ağustos 2017


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this