UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Ankara Emek ve Demokrasi Güçlerinden Basın Açıklaması

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu ve Ankara Tabip Odası 29 Haziranda Yüksel Caddesinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. “ALIŞMAYACAĞIZ! TESLİM OLMAYACAĞIZ! SUSMAYACAĞIZ!” başlığı altında gerçekleşen açıklamayı emek örgütleri adına ATO (Ankara Tabip Odası) yönetim kurulu üyesi Mine Önal okudu.

Açıklamada ilk olarak Atatürk Havaalanı’nda yaşanan katliamı kınayan Önal, artık her katliamın ardından saldırıları kınamaktan yorulduklarını ve usandıklarını dile getirdi. Ortadoğu halklarının uluslararası sermaye sahipleri tarafından savaşa ve ölüme alıştırılmaya çalıştırıldığını belirten Önal, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizde ise mevcut siyasal iktidar eliyle büyük bir iştahla okunan savaş ve yıkım politikaları kan ve barut hesaplarının bedelini bir kez daha halklarımıza ödetti. Suruç’la başlayan katliamlar Diyarbakır’da, Ankara’da, Bursa’da ve en son olarak dün İstanbul’da yaşananlarla birlikte yüzlerce insanımızın ölümüne ve yaralanmasına sebep oldu. Bir yılda, 17 bombalı saldırıda en az 294 kişi katledildi. Artık yeter!”

Yaşanan katliamlardan sonra hükümetin rahatlığına ve kaygısızlığına değinen Önal, “Dün Kilis’te roket gölgesinde yaşamak istemediğini söyleyenlere saldıranlar, bugün onlarca yurttaşımızın yaşamını yitirdiği bir katliamın ‘abartıldığını’ ifade ederken hiçbir kaygı taşımamaktadırlar” dedi. Tüm bunların yanı sıra devletin kolluk kuvvetlerinin halkın güvenliğini sağlamak yerine kıdem tazminatını savunan emekçilere,  Cerattepe’de talana karşı direnenlere, Maraş’ta köylülere ve sokakta kadınlara saldırdığına dikkat çekti.

Basın açıklaması “Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek” sloganıyla sona erdi. Açıklamadan sonra, son dönemlerde muhalif basına yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla gazete okuma eylemi yapıldı.

29 Haziran 2016


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this