UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Ankara’da 15-16 Haziran Coşkusu

Ankara’dan bir grup işçi

DİSK, kurulduğu 1967 yılından itibaren başarılı mücadeleler verip, işçi sınıfının diğer kesimlerini de etkileyerek bir çekim merkezi haline gelmişti. Bu mücadelenin daha da büyümesinden korkan burjuvazi sendikal yasaları değiştirerek DİSK’i tasfiye edecek yeni bir yasa tasarısı hazırlığına girişmişti. 15-16 Haziran 1970’de bu yasa tasarısına karşı çıkan işçiler İstanbul’u işgal ettiler. İki gün süren mücadele sonucunda yasa tasarısı geri çekilmek zorunda kaldı. Tarihe “15-16 Haziran büyük işçi direnişi” olarak geçen bu gün, Türkiye işçi sınıfının mücadelesinde bir zirvedir. Ve bugün de mücadele eden işçilere ışık tutuyor.

İşçi sınıfının mücadele deneyimlerinden dersler çıkaran ve bu deneyimleri genç işçilere aktaran derneğimiz UİD-DER, bu büyük mücadele deneyimini de büyük bir coşku ile her yıl dönümünde anlatmaya devam ediyor. 14 Haziranda Ankara temsilciliğimizde gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile hem 1970’de olan deneyim aktarıldı hem de bugün yaşanan metal işçilerinin Türk-Metal çetesine karşı verdiği mücadeleye değinildi. Yapılan sunumda metal işçilerinin bugün verdiği mücadelenin işçi sınıfının uyanışında önemli bir adım olduğu fakat bununla birlikte metal işçilerinin mücadele deneyimlerinden yoksun olduğu vurgulandı.

Etkinlik sonunda sohbet ettiğimiz işçilerin birçoğu 15-16 Haziran direnişini ilk defa duyduklarını ifade ettiler. Sohbetlerimizde 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin, işçi mücadelesinin meşruiyetini haklılığından aldığının en güzel örneklerinden birinin olduğunun vurgusu yapıldı.

18 Haziran 2015


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this