UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Ankaralı Kadınlardan “Emekçi Kadınlar Mücadeleye!” Kampanyasına Destek

UİD-DER Kadın Komitesi’nin “Emekçi Kadınlar Mücadeleye” kampanyası Ankaralı emekçi kadınlardan da destek görüyor. Kampanya çerçevesinde düzenlenen etkinlikte emekçi kadınlar duygularını ve kampanyayı neden desteklediklerini şu sözlerle ifade ediyor:

İşsiz bir kadın: Kampanyayı desteklememin nedeni kadınlara tacizin durdurulması ve kadınların işten çıkarılma korkularını aşması, hiçbir şekilde sessiz kalmaması, sırf kimliğinden dolayı dışlanmaması.

Kamu işçisi-öğrenci:Kadının olması gereken asıl yerde olması ve sahip olduğu gerçek değere ulaşması gerektiğine inandığım için destekliyorum.

İşsiz bir kadın: Kapitalizmin yarattığı ataerkil zihniyet ile kadınlar olarak iki kere eziliyoruz. Kadınlar olarak mücadelede öne çıkıp bu zihniyetle kapitalizmi erkek arkadaşlarımızla yıkmalıyız. “ Kadın erkek bir sınıfın evladı, Bu sömürücü düzenini yıkmalı.”

Temizlik işçisi: Çünkü ben bir emekçi bir kadınım. En önemlisi bir anneyim. Kadın olarak örgütlü gücün farkındayım.

Taşeron sağlık işçisi: Daha güzel bir hayat için, sağlıklı bir nesil için, kadınlar daha mutlu olsun diye.

Öğrenci: Sorunlarımız sınıflı toplumdan kaynaklanıyor. Bunlar emekçi sınıfın kadınlarının sorunları ve ancak örgütlenerek çözülebilir. Ancak biz çözebiliriz. Çocukların ve annelerin güzel bir hayata sahip olması mücadelemize bağlıdır. Kampanyayı büyütmeliyiz.

Öğrenci: Çünkü ben de bir kadınım ve çevremde birçok sevdiğim kadın var. Bu hepimizin sorunu. Öğrenciyim ve ben de bir işçi olacağım. Bu sorunlarla karşılaşmamak için mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Eğitim işçisi:Kadınlar çifte eziliyorlar. Ancak bu sorunlar sadece kadınları ilgilendiren sorunlar değil. Kadını, erkeği, çocukları ilgilendiren mesele. O nedenle kadın ve erkeği ile mücadele etmek gerekiyor. Kadınların yaşadığı sıkıntılar mücadele ederek aşılabilir. Mücadelede önde olan kadınlar daha direngen, daha güçlüdür. Ben ücretli öğretmen olarak çalışıyorum. Okuldaki arkadaşlarıma bu kampanyayı anlatmak onları da mücadeleye katmak istiyorum.

Metal işçisi: Çifte sömürüye maruz kaldığım için. Bu sorun sadece benim değil tüm emekçilerin sorunu olduğu için destekliyorum. Dünyanın değişmesinin zeminini döşemek için destekliyorum. Kadını ile erkeği ile, herkes işçi sınıfı saflarına.

Öğrenci: Günümüzde din, dil, ırk fark etmeksizin dünyanın her yerinde kadına yönelik şiddet, taciz ve kadın haklarını sömürme politikası hızla artmakta. Ben şu anda iş hayatına henüz girmediğim için bir sorunla karşılaşmış sayılmam. Ama benim yaşamış olmamam hiçbir kadının yaşamadığı anlamına gelmez. Kadın olan herkesin, aslında insan olan herkesin buna dur demesi lazım. Bu yüzden bu kampanyayı destekliyorum.

Öğrenci: İnsanların en temel haklarından mahrum bırakılmaları hiçbir koşulda ve zamanda asla kabul edilemeyecek gerçektir. Kadınların insan olarak bile 2. statüde kabul edilmeleri kadınlar için daha fazla mücadele etmemizi gerektiriyor.

Öğrenci:Beni, bizi sadece kadın olarak görenler var. Erkek egemen zihniyetli toplumların baskısına, patronların baskısına biz kadınlar birlik olarak, birleşerek, el ele vererek karşı çıkabiliriz, bütün sorunların üstesinden geliriz. En büyük oyunu kapitalizm oynuyor. Kapitalizmin oyununu yıkmak için omuz omuza…

8 Ocak 2016


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this