UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

AWL Sanayi Komitesinden Metal İşçilerine Mesaj

AWL Sanayi Komitesi

İngiltere’deki Workers’ Liberty’den yoldaşlar olarak, grevleri hükümet tarafından yasaklanan Türkiyeli grevci metal işçilerine tam dayanışmamızı gönderiyoruz. İş bırakma hakkı işçiyi köleden ayıran en temel şeydir ve ne pahasına olursa olsun savunulmalıdır. İngiltere’de iktidarda olan Muhafazakâr Parti, sendikal hakları daha da sınırlayan ve etki yaratacak grevleri esasen illegal sayan bir girişime hazırlanıyor. Bu yüzden bizler, patronlara ve işçi sınıfının en temel haklarının altını oymaya çalışan hükümetlere karşı, bu hakları savunmak için ortak, küresel bir mücadelenin parçasıyız. Devam eden mücadelenizle dayanışma içindeyiz.

17 Şubat 2015


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this