UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Bakırköy’de “Krizin Faturasını Ödemeyeceğiz!” Mitingi

Bakırköy’de 22 Aralık Cumartesi günü “Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz!” mitingi gerçekleştirildi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla gerçekleşen mitinge binlerce işçi ve emekçi katıldı. Mitingin yapıldığı Bakırköy Özgürlük Meydanı dolup taşarken, alandan “krizin faturasını patronlar ve siyasi iktidar ödesin” haykırışı yükseldi.


Bakırköy’de 22 Aralık Cumartesi günü “Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz!” mitingi gerçekleştirildi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla gerçekleşen mitinge binlerce işçi ve emekçi katıldı. Mitingin yapıldığı Bakırköy Özgürlük Meydanı dolup taşarken, alandan “krizin faturasını patronlar ve siyasi iktidar ödesin” haykırışı yükseldi.

Bakırköy Dikilitaş’ta toplanmaya başlayan kitle “Kahrolsun Sermaye Egemenliği”, “Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz”, “Krizin Faturası Patronlara!” sloganlarıyla yürüyüşe geçti. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB “Rakamlar Sahte, Yoksulluk Gerçek!” pankartıyla yürüdü. Mitinge emek ve meslek örgütlerinin yanı sıra pek çok demokratik kitle örgütü ve mücadele örgütümüz UİD-DER katıldı. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin devam ettiği bu süreçte UİD-DER; “Krizin Faturası Patronlara! Dört Kişilik Ailenin İhtiyacına Göre Asgari Ücret!” pankartıyla mitinge katılırken, kortejde “Milyonlar Aç Milyonlar İşsiz, İşte Kapitalist Sisteminiz!”, “Kriz Savaş İşsizlik Çözüm İşçi İktidarında!” sloganları öne çıktı.

Program emek ve özgürlük mücadelesinde yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun ardından KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen bir konuşma yaptı. Gezen, “Bizler için krizin anlamı iğneden ipliğe her şeye gelen zamlar, artan hayat pahalılığıdır. Eriyen maaşlarımız-ücretlerimiz, satın alma gücümüzdeki düşüştür. Bizler için krizin anlamı ödenemeyen borçlar, evlere gelen hacizler, çocuğuna okul kıyafeti alamadığı için, geçinemediği için intihara sürüklenen hayatlardır” diyerek krizle birlikte işçi ve emekçilerin yaşamlarının daha da çekilmez hale geldiğini vurguladı. Gezen, “elde edilen yüksek kâr oranlarını paylaşmayanların bugün zararlarını ve borçlarını bizim sırtımıza yıkmasını kabul etmiyoruz. %1’in yarattığı krizin faturasının %99’a yıkılmasına artık yeter diyoruz!” sözleriyle mücadele vurgusu yaptı ve işçi ve emekçilerin taleplerini sıraladı:

 • Elektrik, doğalgaz, su, akaryakıt, ekmek, toplu taşıma gibi temel ihtiyaçlara yapılan zamların geri alınmasını, zam yapılmamasını,
 • Kriz bahanesi ile yaşanan işten çıkarmalara, ücretsiz izinlere son verilmesini,
 • Ücretlerimizde yaşanan erimenin satın alma gücümüzdeki azalma ve ekonomik büyüme oranları dikkate alınarak telafi edilmesini,
 • Asgari ücretin NET 2.800 TL olarak belirlenmesini ve tümüyle vergi dışı bırakılmasını,
 • Tüm yükü emekçilerin sırtına yıkan vergi adaletsizliğine son verilmesini,
 • Toplumsal yararı, vergide ve gelir dağılımında adaleti sağlayan, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı, emekten yana, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir demokratik bir bütçe,
 • Yaşanan enflasyon karşısında hükmünü çoktan yitirdiği tescillenen toplu sözleşmenin derhal yenilenmesini,
 • Kamuya alımlarda eşitsizliği artıran, torpilin, kayırmanın, kadrolaşmanın önünü açan mülakat, sözlü sınav, güvenlik araştırması ve arşiv kaydı uygulamasına son verilmesini,
 • Emeğin haklarını yok eden KHK’lerin iptal edilmesini,
 • OHAL KHK’leri ile herhangi bir hukuki delil ve mahkeme kararı olmadan işinden ekmeğinden edilen tüm kamu emekçilerinin işine iade edilmesini,
 • İş güvencemizi ortadan kaldırmayı hedefleyen her türlü güvencesiz istihdam uygulamasına son verilmesini,
 • Kadınların sürekli, güvenceli işlerde istihdam edilmesinin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını istiyoruz.

Aysun Gezen’in ardından KHK’larla işten atılan kamu emekçileri adına Nuray Şimsek söz aldı. Hiçbir baskıya ve zorluğa boyun eğmediklerini söyleyen Şimşek; “son arkadaşımız işine dönene ve ağlayan son çocuk gülene kadar pes etmeyeceğiz. Zafer direnen emekçinin olacak!” sözleriyle mücadelede kararlılıklarını vurguladı.

Daha sonra mitingin ortak basın bildirisini Flormar direnişçisi Nurhan Güler ve İstanbul Havalimanı eylemleri sonucu aylarca tutuklu kalan DİSK’e bağlı Devrimci Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut okudu. Ortak metinde yer alan, “İşçiye, emekçiye haydi sıkın dişinizi, kemerlerinizi sıkın diyenlere bir kez de buradan sesleniyoruz. Sizin derdinizi biliyoruz, biz sessiz kalalım ki siz %1’i kurtarmak için kamunun kaynaklarını kullanın. Siz saraylarda ejder suyu içip saltanat sürerken ekmeği küçülen halk krize sessiz kalmayacak! KHK’larla, sorgusuz sualsiz ihraç edilen, açığa alınan emekçiler sessiz kalmayacak! İş cinayetleri ve kölece çalışma koşulları altında emekleri sömürülen başta 3. Havalimanı işçileri olmak üzere işçiler krize karşı sessiz kalmayacak! Üniversitelere ayrılan bütçe azalırken, geleceksizlik kaygısı her geçen gün artan gençler krize sessiz kalmayacak! Bir ömür çalışıp, üç kuruş emekli maaşı da krizle birlikte eriyen emekliler krize sessiz kalmayacak. Biz bu gidişe dur diyoruz!” sözleriyle işçi ve emekçilerin krizin faturasını ödemeyi kabul etmeyeceği bir kez daha vurgulandı.

Miting, konuşmaların ardından sahneye çıkan Bandista grubunun seslendirdiği ezgilerle, coşkuyla sona erdi.

22 Aralık 2018


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this