UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Batıçim İşçileri Direnişe Geçti

İzmir Bornova’da faaliyet gösteren Batıçim fabrikasında Türk-İş’e Bağlı Çimse-İş’ten istifa ederek DİSK/Cam Keramik-İş Sendikası’na üye olan 10 işçi, patronun işten atma saldırısıyla karşılaştı. İşten atılmaları protesto etmek için fabrika önünde çadır kurarak direnişe geçen işçiler, fabrikada çalışan arkadaşlarına mücadeleyi sürdürme çağrısında bulundular.

Cam Keramik-İş Sendikası Genel Sekreteri Ergin Ay tarafından okunan basın açıklamasında, sendikalarına üye olan işçilerin fabrika yönetimi ve Türk-İş’e bağlı Çimse-İş Sendikası yöneticileri tarafından tehdit edildiğini, hukuksuz bir şekilde çıkarılan 10 işçinin bazılarının tazminatlarının verilmediğini ifade etti. Toplu iş sözleşmesi döneminde olduklarını hatırlatan Ay, sendika ayrımının bir kenara bırakılması gerektiğini, işçilerin kendi iradeleri ile sözleşme taslağı hazırlamaları gerektiğini söyledi. TİS öncesi işçilere gözdağı vermek amacıyla işçilerin işten çıkarıldığına dikkat çekti.

Ergin Ay konuşmasına şöyle devam etti: “Nasıl milletin iradesi deniyorsa işçinin iradesine de saygı göstermek zorundasınız, iş barışının sağlanması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesini istiyoruz. İşçilerin sendikal hak ve özgürlüklerine saygı gösterin ve hukuksuz bir şekilde işten çıkardığınız işçileri geri alın. Bugün burada kurulan direniş çadırı her gün biraz daha büyüyecek. Burada yanan ateşi diğer fabrikalara da taşıyacağız. Atılan işçilerimizle birlikte sonuna kadar direneceğiz. Bu haksızlığa, hukuksuzluğa karşı her türlü meşru mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

Atılan işçiler adına konuşan Osman Dündar ise, fabrikada yaptıkları anketle ortaya çıkan talepleri sıraladı: “TİS taslağı için işçilerin onayını almadan görüşmelere başlanmamalı, işçilerin onayı olmadan kesinlikle imzalanmamalıdır. Sözleşme en fazla 2 yıllık olmalıdır. Grup toplu iş sözleşmesi zorunlu değildir. Her fabrikada sözleşme komiteleri kurulmalıdır. Çok tehlikeli olan çimento işkolunda fazla mesailerde işçinin rızası olsa dahi günde 3 saat yılda 270 saat kuralına uyulması sağlanmalıdır. Esnek çalışma uygulamaları, taşeron sistemi ve kiralık işçilik gibi uygulamaları fabrikadan uzak tutmak için gerekli düzenlemeler yapılmalı, insanca bir çalışma ortamı sağlanacak sözleşme imzalanmalıdır.”

11 Ağustos 2017


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this