UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Batman Diş Hastalıkları Hastanesinde İşten Atma Saldırısı

Batman’dan UİD-DER’li bir sağlık emekçisi

Batman Diş Hastalıkları Hastanesi’nde taşeron firmaya bağlı bilgi işlem birimi çalışanı 3 işçi işten çıkarıldı. 6 yıldan uzun bir süredir hastanede görev yapan, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin ve çıkış kâğıdı verilmeksizin işe gelmemeleri söylenen işçiler, patronların beklediklerinin aksine işlerine sahip çıktılar.

İşçiler basın açıklaması düzenleyerek yaşadıkları haksızlığı dile getirdiler. Basın açıklamasına hastanede çalışan kadrolu sağlık çalışanları büyük destek verdi. Takip eden günlerde SES hastane idaresi ile görüştü. İşlerine sahip çıkan ve mücadele eden işçiler mücadelelerini kısa sürede kazanımla sonuçlandırdılar ve işlerinin başına geri döndüler.

Taşeronlaşma ve güvencesiz çalışma kamuda ve özel sektörde artık neredeyse kural haline geldi. Ancak buna karşın işçiler saldırılara karşı eskisi gibi sessiz kalmıyor. Geçen aylarda Batman Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğünde çalışan 15 işçi ve Batman Dicle EDAŞ’ta 100’den fazla işçi işten çıkarılmış, her iki işyerinde de işçiler işlerine sahip çıkmış, basın açıklamaları ve eylemler düzenlemiştiler. Dicle EDAŞ’tan atılan tüm işçiler işlerine geri alındı, Gençlik Hizmetlerinden atılan genç işçiler ise hukuki yollardan haklarını aramaya devam ediyorlar.

20 Haziran 2014


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this