UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Birleşik Metal-İş MESS Grup Toplu Sözleşmesi Teklifini Açıkladı

Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile yürütülecek 2017-2019 dönemi grup toplu iş sözleşmesi hazırlıklarının sonuçlarını açıkladı. Sendika yaptığı açıklamada, toplu sözleşme teklifinin 2 yıllık olacağını duyurdu. Sendikanın teklifinde, ücret zammından sosyal haklara, idari maddelerden kiralık işçi çalıştırılmasına engel olunmasına, ara dinlenmelerinin arttırılmasından vergi diliminin sabitlenmesine kadar bir dizi konuda işçilerin lehine maddeler yer alıyor.


Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile yürütülecek 2017-2019 dönemi grup toplu iş sözleşmesi hazırlıklarının sonuçlarını açıkladı. Sendika yaptığı açıklamada, toplu sözleşme teklifinin 2 yıllık olacağını duyurdu. Sendikanın teklifinde, ücret zammından sosyal haklara, idari maddelerden kiralık işçi çalıştırılmasına engel olunmasına, ara dinlenmelerinin arttırılmasından vergi diliminin sabitlenmesine kadar bir dizi konuda işçilerin lehine maddeler yer alıyor.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Merkezi, işe ilk defa girecek bir metal işçisinin ücretinin asgari ücretin %15 üzerinde olmasını, Metal Sanayi İş Değerlendirme Sisteminin (MİDS) uygulandığı işyerleri için asgari ücretin %10’u ilâ %20’si oranında ücret artıştı teklif edeceklerini ifade etti.

Ücret zam teklifinin 3 bölümden oluşacağı belirtilen açıklamada, saat ücreti 9 liranın altında olan metal işçilerinin ücretlerinin önce 9 lira seviyesini getirileceği, ücret zammının bunun üzerinden yapılacağı belirtildi. Her bir kıdem yılı saat ücretlerine 10 kuruş teklif edileceği, bu zam oranları uygulandıktan sonra tüm işçilerin saat ücretlerine maktu olarak 2,40 lira zam yapılması isteneceği ifade edildi.

Sendikanın açıklamasına göre, ücret zam teklifi tamamlama, kıdem zammı ve maktu ücret zammının karşılığı toplamda %30,47 olacak. Teklifin para karşılığı saat ücreti için 3,24 lira. Bu tutar da 6 aylık dönem için 695 liraya karşılık geliyor.

İkinci 6 aylık dönem için enflasyon oranına 2 puan artış, üçüncü 6 aylık dönem için yüzde 6 oranında, dördüncü 6 aylık dönem içinse enflasyon oranına 2 puan artış teklif edilecek.

Sosyal haklarda %50 oranında artış, Kurban Bayramı için tüm metal işçilerine 750 liralık ödeme teklif edilecek. Sosyal haklarda ikinci yıl için ise enflasyonun 3 puan üzerinde artış teklif edileceği belirtildi.

Diğer konulardaki değişiklik teklifleri şöyle:

 • Grup toplu sözleşmelerinde “kanun uygulanır” ibaresinin yer aldığı maddelerde değişiklik,
 • Sendikalaşma hakkını sınırlayan maddenin daraltılması, sendika temsilcilerinin izin sürelerinde ve sendikal eğitim izin sürelerinin değiştirilmesi,
 • Disiplin kurulunda işçilerin haklarının daha etkin savunulması ve yazılı ihtar gibi cezaların da disiplin kurulunda verilmesinin sağlanması,
 • Başta otomotiv sektörü olmak üzere, metal işkolunda çalışma sürelerinin ücretler düşürülmeden 37,5 saate düşürülmesi ve pazar gününün hafta tatili olarak sayılması,
 • Öğle molası dışında 2 defa 15’er dakikalık dinlenme molası verilmesi,
 • İşyerlerinde özel istihdam büroları aracılığıyla işçi çalıştırılmasının engellenmesi,
 • Fazla çalışma ücretlerinin bayram ve genel tatillerde yüzde 200 (4 yevmiye) üzerinden hesaplanması,
 • 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün kadın işçiler için ücretli izin günü olması,
 • 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli kadrosunda çalışanların ücretli izinli olması,
 • %15’i aşan gelir vergisi ödemelerinin işveren tarafından karşılanması,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması için işyerlerinde sendikanın yetki ve sorumluluğunun arttırılması,
 • Ramazan Bayramı için 300 liralık erzak yardımı,
 • Sendikalı işçilere tamamlayıcı sağlık sigortası yapılması,
 • İşverenlerin daha fazla kâr amacıyla üretimi arttırmak, maliyeti düşürmek için tek yönlü olarak yaptıkları uygulama yerine, performans değerlendirme kurulu kurulması teklif edilecek.

Birleşik Metal-İş Sendikasının açıkladığı toplu sözleşme maddelerinin patronlara kabul ettirilebilmesi, metal işçilerinin örgütlülük düzeyine, mücadele azim ve isteklerine bağlı olacak.

18 Ağustos 2017


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this