UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Burjuva Hükümetin Saldırı Yasası: SSGSS

Aydınlı’dan bir işçi

AKP hükümeti, bugün sınıf mücadelesinin geri olduğu koşullarda, işçi ve emekçilere karşı saldırı yasalarını bir bir meclisten geçiriyor. Bu yasalardan biri de Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasasıdır. Bu yasa 2006 Mayısında geçirilmişti meclisten, ancak seçim öncesinde AKP hükümeti bu yasayı uygulamaya sokmayı göze alamadı ve yürürlülük tarihini önce 2008 Ocak ayına, daha sonra ise Haziran ayına erteledi.

Bu yasayla burjuva hükümet işçi sınıfının zamanında mücadelelerle ve bedel ödeyerek kazandığı tüm haklarını gasp ediyor. SSGSS ile emeklilik yaşı, prim gün sayısı yükseltiliyor, emeklilik maaşları düşürülmek isteniyor. Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren hastanelerde her türlü tedavide katılım payı ödenecek ve rapor alındığında ise iş göremezlik ödenekleri kırpılacak. Diş tedavi ve protez harcamaları büyük ölçüde karşılanmayacak. Ölüm aylığı bağlanması için gerekli prim gün sayısı 900 günden iki katına, yani 1800 güne çıkartılacak ve daha pek çok hakkımıza el konulacak.

Ancak AKP hükümeti bu saldırıların gerçek yüzünü gizlemekte ve “hastanelerde kuyruklar kalkacak, sadece kimlik numaranızla istediğiniz gibi hastaneye gidebilirsiniz” diyerek bizleri kandırmaya çalışmaktadır. Burjuvazinin onların hükümetlerinin yürüttüğü ikiyüzlü politikaların gerçek niteliğinden işçi ve emekçiler habersiz. Peşpeşe çıkan saldırı yasalarının gerçek mahiyetini öğrenmeden onlara karşı mücadele verilemez. Bu saldırı yasalarının gerçek mahiyetini ancak, işçi sınıfının çıkarlarını savunan yayınlardan veya kurumlardan öğrenebiliriz. İşte, UİD-DER de bu görevi, işçi hakları ve yasalarına yönelik yaptığı seminerlerle layıkıyla yerine getiriyor. UİD-DER Aydınlı temsilciliğinde bu amaçla 12 Ocakta SSGSS Yasasını konu alan bir seminer düzenlendi. Seminerde, yukarıda da belirttiğim saldırılar ayrıntılı olarak anlatıldı ve sonrasında etkinliğe katılan işçi arkadaşlarla sohbet edildi.

UİD-DER’de düzenlenen bu tip etkinliklerle, biz işçiler, işyerlerinde yaşanan sorunlara karşı ya da burjuvazinin dayattığı saldırılara karşı nasıl tutum alınması gerektiğini ve sorunların kaynağının ne olduğunu hep birlikte daha iyi öğreniyoruz. Unutmayalım ki, bizler bir şeyleri değiştirmek için mücadeleye girmediğimiz sürece, var olan tüm kazanımlarımız bir bir ellerimizden alınacak. Burjuva yasalarına karşı işçi sınıfının harekete geçirmek için örgütlenmeli ve örgütlemeliyiz.

14 Ocak 2008


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this