UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Çorum’da 161 Maden İşçisi İşten Atıldı

Madenlerde meydana gelen iş cinayetlerine artan tepkiler üzerine denetimleri artırmak zorunda kalan Çalışma Bakanlığı, Çorum’un Dodurga ilçesinde üretim yapan Çelikler Linyit İşletmesinin faaliyetini, görülen eksiklikler nedeniyle durdurdu. Ancak maden patronu, bu durdurmayı kendisi açısından bir fırsata çevirdi ve faturayı işçilere kesti. Yer altında çalışan 161 işçinin işine son verdi. Maden patronu, eksiklikleri tamamlayıp gerekli iş güvenliği önlemlerini almak yerine işçileri cezalandırma yoluna gitmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 25. Maddesi 6. fıkrası gereğince patron, işin durdurulması sebebiyle “İşsiz kalanlara ücret ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle” yükümlüdür. Ne var ki açgözlü patron, daha fazla kâr elde etmek amacıyla işçileri işten atarak kendi yükümlülüklerinden de kurtulmuş olmaktadır. Böylece işçilere, eğer iş güvenliğinden söz ederseniz işsiz kalırsınız denmiş olunuyor ve işçilere mezar ile işsizlik arasında bir seçenek sunuluyor.

Maden patronlarının bu keyfi tutumu, işten atmalar ve iş cinayetleri gerçeği, madenlerin işçi denetimi altında devletleştirilmesi talebimizin ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Artık yeter! Maden patronları madenleri bırakıp gitmeliler. İşçiler, işçi denetimi altında devletleştirilen madenlerde üretim sürecinde üzerinde söz sahibi olmalıdırlar!

26 Kasım 2014


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this