UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

DİSK Ankara’da 46. Yılında 15-16 Haziranı Andı

15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişinin 46. yılında DİSK Ankara’da basın açıklaması gerçekleştirdi. Yüksel Caddesinde “15-16 Haziran Direnişinin Işığında Köleliğe Teslim Olmayacağız!” pankartı arkasında toplanıldı. 12.30’da toplanan kitle “Yaşasın İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği”, “Yaşasın 15-16 Haziran Direnişimiz”, “Köle Değil İşçiyiz Birleşirsek Güçlüyüz”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza” sloganlarıyla madenci anıtına yürüdü.

Basın açıklamasını DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Cafer Konca gerçekleştirdi. Konca, konuşmasında 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin, emekçilerin anti-demokratik uygulamalara karşı yol gösterdiğini ifade etti. “Bugün de işçilerin-emekçilerin haklarının bir bir yok edildiği, insanları ötekileştiren faşist düşünceye karşı 15-16 Haziranları yaratmamız gerekir” dedi.

Ardından DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün basın metnini okudu. Görgün, şöyle konuştu: “15-16 Haziran Direnişi, DİSK’in kapısına ve alın terinin mücadelesine kilit vurmak isteyen patronlara ve iktidara karşı işçi sınıfının başkaldırısıdır. Bundan 46 yıl önce, işçi sınıfının kendi elleriyle inşa ettiği örgütü olan DİSK’e saldırmaya kalkanlar hak ettikleri yanıtı almışlardı. O dönemde Meclise getirilen bir yasa ile DİSK’in varlığına son vermek, örgütlenme özgürlüğünü yok etmek isteyenlere işçilerin yanıtı, inen şalterler, boşalan fabrikalar ve zapt edilen meydanlar, sokaklar olmuştu. 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi haklarımızı nasıl kazanacağımızı ve koruyacağımızı Türkiye işçi sınıfına gösteren bir derstir.” Bugün, 15-16 Haziran’ın direniş ruhuna her zamankinden çok ihtiyacımız olduğunu söyleyen Görgün, şöyle devam etti: “İşçileri köleleştirmek için en acımasız yasaları birbiri ardına Meclise getiriyorlar. Kiralık işçi adı altında işçi simsarlığını yasal hale getirdiler. Taşeron işçilere kadro vaat ettiler, seçimlerden sonra eskisinden beter bir düzenlemeyi geçirdiler. Kıdem tazminatlarımızı fona devredip iş güvencemizi de tırpanlamak istiyorlar.” Görgün sözlerinin sonunda 15-16 Haziran’ın önemini vurguladı.

Basın açıklaması başta Fransa olmak üzere tüm dünyada direnenlere selam gönderilerek bitirildi.

18 Haziran 2016


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this