UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

DİSK’in Türkiye’de Kadın İşçi Gerçeği Raporu

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK, “Türkiye’de Kadın İşçi Gerçeği” raporunun özet sonuçlarını açıkladığı bir basın toplantısı düzenledi. DİSK Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Kadınlarla Dayanışma Vakfı’ndan Serap Güre, Genel-İş İstanbul Konut İşçileri Şube Başkanı Nebile Irmak Çetin, Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 nolu Şube Mali Sekreteri Yenigül Özen Dolgun ve DİSK’li kadın işçiler katıldı.

Toplantının açılışını DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu yaptı. Çerkezoğlu, sözlerine kadın emeğinin direniş tarihi olan 8 Mart vesilesiyle, işyerlerinde alın teri döken, evde, aile içinde görünmeyen emeğinin yanı sıra eve ekmek getirmek için gecesini gündüzüne katan kadınları; meydanlarda, sokaklarda, işyerlerinde, direnişçi çadırlarında, grev halaylarında, derelerin başında, ÇED toplantılarında ve hatta hapishanelerde mücadele coşkusunu bir an bile yitirmeyen tüm kadınları selamlayarak başladı. Raporun DİSK’in geçtiğimiz günlerde açıkladığı “Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği 2017” başlıklı araştırmaya dayandığını belirten Çerkezoğlu, kadın emeğinin düşük ücret, ayrımcılık ve güvencesizlik kıskacında olduğunu dile getirdi. Çerkezoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu rapordaki bulgular kadın mücadelesi ve emek mücadelesi açısından da ilerlememiz gereken yolu, yükseltmemiz gereken talepleri berraklaştırıyor: Eşit işe eşit ücret ile çalışma hakkı; sendikal haklar; sağlık ve sosyal güvenlik hakkı, kreşler, bakımevleri ile ev işlerinin toplumsallaştırılması ve kadınların toplumsal yaşama eşit biçimde katılımı için mücadeleyi büyütmek, oldukça acil bir görev olarak karşımızda duruyor.”

Çerkezoğlu’nun ardından DİSK-AR Uzmanı Deniz Beyazbulut raporun sunumunu gerçekleştirdi. Beyazbulut, “Türkiye’de Kadın İşçi Gerçeği” raporunda ortaya konan özet verileri şöyle sıraladı:

 • Kadınların çalışma hayatındaki en önemli üç sorunu: Düşük ücret, işsizlik, sigortasız çalıştırılma.
 • Kadınlar erkeklerden daha düşük ücret alıyor!
 • Kadınların yüzde 63,9’u çalışma hayatından memnun değil!
 • Kadınların yüzde 92’si sendikasız.
 • Kadınların kıdem süresi erkeklere göre oldukça geride!
 • İşyerinde kadına ayrımcılık düzeyi yüksek!
 • Kadınların yüzde 23,2’si işe alım sürecinde ayrımcılık yaşıyor!
 • Kadın işçilerin yüzde 86’sı işyerlerinde çocuk bakım desteğinin olmadığını söylüyor!
 • Kadınların yüzde 25’i güvencesiz işlerde çalışıyor.

DİSK’in raporunda, istihdamda kalıcı artış ve ayrımcılığın son bulması için öneriler şöyle sıralandı:

 • Kadın ve erkek arasında yaşanan ücret eşitsizliği giderilmelidir.
 • Kadınların işe alım ve yükselmelerinde cinsiyetçi politikalardan vazgeçilmelidir
 • Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.
 • Sendikalar, kadınların yoğun olduğu işkollarına ve istihdam biçimlerine yönelik örgütlenme modelleri geliştirmelidir.
 • Kadınlara özgü görülen ev içi sorumlulukların çözümü için kamu politikaları hayata geçirilmelidir. Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılarak tüm kadın ve erkeklerin ücretsiz yararlanabileceği bir hak olarak tanımlanmalıdır.

7 Mart 2018


sonraki...
Taşeron Cemal
Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this