UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Doro-Çiba Sendikası Uluslararası İşçi Dayanışması Komitesinin 1 Mayıs Bildirisi

Doğu Asya’da Savaşa Hayır!

Yeni Savaş Girişimlerini Ezecek Güç, Uluslararası Emek Dayanışmasıdır

Doğu Asya yeni bir savaş tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Kapitalizmin can çekişmesinin ifadesi olan mevcut küresel ekonomik kriz, sadece işçilerin kitlesel işten atılmalarına değil savaşa da yol açıyor. Kore Yarımadasında patlamaya hazır bir durum söz konusu.

Yakınlarda ABD ordusu, Kore Yarımadasının tamamı üzerinde hava hâkimiyeti hedefiyle, Güney Kore ordusuyla birlikte, nükleer kapasiteli stratejik bombalar eşliğinde iki ay süren ve benzeri görülmedik ölçekte bir askeri tatbikat gerçekleştirdi. Obama yönetimi, Güney Koreli partneriyle, Güney ve Kuzey Kore arasındaki olası bir küçük çatışmada dahi ABD’nin müdahil olmasına izin veren bir anlaşma imzaladı. Bu saldırılar karşısında Kuzey Kore’deki Kim Jong-un yönetimi, işçi sınıfı düşmanı bir karşı önlem olarak, nükleer silahlanmayı hızlandırıyor. Kuzey Kore yönetimi, geçtiğimiz günlerde, kendisini vahim bir şekilde savaşın eşiğine itecek şekilde, 1953’te imzalanan ateşkes anlaşmasını sona erdirdiğini ilan etti.

Japonya’ya gelince, Abe yönetimi bu fırsatı utanmazca kullanarak, Japonya’yı bir savaş devletine dönüştürmek için, mevcut Anayasayı içindeki “barış madde”siyle birlikte kaldırmaya niyetleniyor. Şovenizmi kışkırtarak ve Henoko’da (Okinawa’nın kuzey sahili) yeni bir ABD askeri üssü inşasını hazırlayıp Japonya ile ABD arasındaki askeri ittifakı güçlendirerek, bölgesel sorunlar üzerinden Kore ve Çin’e karşı saldırgan provokasyonlar düzenliyor. Abe’nin gündeminde Japonya’nın nükleer silahlanması da var; Abe vahim bir şekilde, şu anda devre dışı olan nükleer santrallerin çoğunu yeniden aktif hale getirmeye hazırlanıyor.

Bizler bu kritik duruma kesinlikle karşı koymalıyız. Savaşa ihtiyaç duyanlar Japonya, ABD ve Güney Kore’nin kapitalist sınıfları ile Çin ve Kuzey Kore’nin ayrıcalıklı egemenleridir; savaşın acılarını çekenler ise adları geçen ülkelerin ve bütün dünyanın emekçi halklarıdır.

O halde Doğu Asya’da şiddetlenen askeri durumun arkasında ne yatmaktadır? Geçen yüzyıldaki iki büyük dünya savaşının gösterdiği üzere, küresel ekonomik kriz içinde bulunan dünya güçleri arasında, pazarlar, kaynaklar ve nüfuz alanları konusunda yürüyen sert çatışma, hızla ve kaçınılmaz olarak siyasal ve askeri cepheleşmeye yol açmaktadır. Nükleer savaş anlamına gelen yeni bir savaşı kışkırtma girişimlerini ezmek için kararlılıkla ayağa kalkmak ve savaşa ihtiyaç duymayan bir toplumun inşası için çabalamak, tüm dünyanın emekçi halkları için acildir.

Kore Sendikalar Konfederasyonu (KCTU) 10 Nisanda bir bildiri yayınladı: “Bizler bütün savaş girişimlerine karşıyız ve savaşı körükleyen bütün güçlere karşı mücadele etmekte kararlıyız.” Bizler bu açıklamayı kesinlikle destekliyoruz ve KCTU’lu cesur kardeşlerimizle ve tüm Koreli emekçilerle birlikte savaşa karşı mücadele etmeye hazır olduğumuzu da buradan ilan ediyoruz.

Bizim mücadelemiz, şiddetlenen bu koşullar altında Japon Anayasasını içerdiği barış maddesiyle birlikte kaldırmaya niyetlenen ve savaş kışkırtıcılığı yapan Abe yönetimini devirmeye odaklanmaktadır.

İşçi sınıfının hiçbir ulusal sınırı yoktur. Yaklaşan 1 Mayıs, tüm dünya işçilerinin bir sınıf olarak birliği için uluslararası dayanışma günüdür; özelleştirmelere, taşeronlaştırmaya, düzensiz çalışmaya ve işten atmalara karşı eylem günüdür; dünya işçi sınıfının kapitalist sömürüye son verme ve kapitalist egemenliği devirme ortak davasını güçlendirme günüdür. Savaşı durduracak ve tüm dünyayı değiştirecek temel güç, ulusları, milliyetleri ve ulusal sınırları aşan uluslararası emek dayanışmasında yatmaktadır.

Uluslararası dayanışma bayrağı altında işçi sınıfının birliğini ve sınıf mücadelesini ilerleterek savaşı ezelim. Bugün dünyanın radikal değişimi için ileri yürüyelim!

1 Mayıs 2013

Doro-Çiba Uluslararası İşçi Dayanışması Komitesi

6 Mayıs 2013


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this