UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Gazi’de Komün ruhu

Gazi mahallesinden bir sağlık emekçisi

Dostlar merhaba,

UİD-DER Gazi Temsilciliği olarak açılış günümüzden bu yana çok çeşitli filmi gösterimleri, tiyatro çalışmaları, seminerler vb. düzenledik. Amacımız sınıfımızın tarihinden ve günümüzde yaşanan gelişmelerden bu mahallede yaşayan emekçi kitleleri de haberdar edebilmektir.

Paris Komünü konulu seminerimiz de faaliyetlerimizden biriydi. Bundan 136 yıl önce Parisli işçi ve emekçilerin yürüttükleri devrim mücadelesi, o dönemi gösteren slaytlar, şiirler ve UİD-DER işçi korosundan arkadaşlarımızın seslendirdiği marşlar ve şarkılarla bir bütünlük içerisinde bize aktarıldı. Başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen bu önemli deneyim işçi sınıfının mücadele tarihine şunu bir kez daha kazımıştır: İşçi sınıfı mücadele ettiğinde kazanacağı çok şey var!

Paris işçi sınıfı asıl düşmanın kim olduğunun bilincine vararak silahlarını Prusyalı işçilere değil, kendi sınıf düşmanlarına çevirmeyi başarmıştır. Parisli Komünarların zaferleri sonucunda Fransız burjuvaları hükümeti, belediyeyi vb. terk etmek, Paris’ten kaçmak zorunda kalmışlardır. Parisli işçiler 72 gün boyunca “yaşasın komün” şiarına bağlı kalarak korumuşlardır kentlerini. Komün, “üreten bizsek yöneten de biz olmalıyız” sloganını hayata geçirmeyi başarmıştır. Kurulan komiteler yönetimi ellerine almış ve işçi-emekçi kitleler kendi kendilerini yönetmişlerdir.

72 gün boyunca ayakta kalabilen Paris Komünü dönemin burjuvalarını kıvrandırmıştı. Bir sinek kadar değersiz gördükleri işçi sınıfı ne muazzam bir başarı sağlamıştı. Bu yüzden tüm Avrupa burjuvazisi (başta Alman ve Fransız burjuvaları) Komüne karşı kin kustu ve işçi sınıfına açılan savaş sonucunda 30 bin Komünar hunharca katledildi.

Paris Komününü yaratanlar burjuvazinin hunhar katliamı sonucunda öldürüldüler. Ama onların uğruna mücadele verdikleri soylu amaç yok edilemedi, yok edilemeyecek. 72 gün boyunca ayakta durabilen Komün yenildi, ama bizler, gerek Paris Komününden, gerek 1917 Ekim Devriminden gerekse diğer tarihsel deneyimlerden doğru sonuçlar çıkartarak, Marksizmin ışığında mücadeleyi yükseltme şansına sahibiz. Tarihten doğru dersler çıkarak, tuğlalarımızı sağlam örerek yürüyeceğiz dünya sosyalist devrimine…

Yaşasın Komün!

Yaşasın İşçi Sınıfının Enternasyonalist Mücadelesi!...önceki
Suçlu kim?
Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this