UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Gebze Temsilciliğimizde 15-16 Haziran Etkinliği

Gebze’den bir grup işçi

Şanlı 15-16 Haziran direnişinin üzerinden 38 yıl geçti. İşçi sınıfımızın tarihinde çok önemli bir yere sahip olan bu başkaldırı ruhunu zihinlerimizde canlı tutmak için derneğimiz UİD-DER “15-16 Haziran Genel Direnişi” konulu bir seminer düzenledi. Katılımcıların ilgi gösterdiği etkinlikte, 15-16 Haziran öncesi siyasal süreç, işçi sınıfının durumu ve yürütülen başarılı mücadeleler anlatıldı.

O dönemin işçi kuşakları, eylemlilikleriyle, patronların ve Türk-İş yönetiminin DİSK’i tasfiye etmek için giriştikleri oyunları bozdular. Birçok fabrikada başlayan, yüz bin işçiyi aşan eylemlilikler sonrası, çıkarılmak istenen sendikalar kanunu çıkartılamamış ve 1971 darbesine rağmen patronlar isteklerine ulaşamamıştı. İşçi sınıfı uzun mücadeleler sonucu kazanımlar elde etmişti. 15-16 Haziran ruhunu daha da ileriye taşımamız gerektiği seminerde ve seminer arasındaki sohbetlerimizde vurgulandı.

Seminer sırasında mücadele azmini ve öfkelerimizi anlatan şiirlerin okunması ve marşların söylenmesi bizlerin coşkusunu daha da arttırmıştı. Atılan sloganlar ve hep bir ağızdan söylediğimiz Enternasyonal marşı ile etkinliğimiz sona erdi.

Patronlar sınıfının işçi sınıfına dönük saldırıları bugün azalmamış aksine katmerleşmiştir. Sendikal, ekonomik ve sosyal haklara yapılan saldırılara ve dünyayı ateş topuna dönüştürmek isteyen patronlar sınıfına karşı durabilecek, onu yok edebilecek güç biziz. İşçi sınıfının geçmiş deneyimlerinden doğru dersler çıkartıp uzun soluklu bir mücadeleye atılmalıyız.

16 Haziran 2008


...önceki
UİD-DER Farkı
Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this