UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Gençler Olarak Buluştuk

Ankara’dan bir grup genç

Pazar sabahı UİD-DER’li genç işçi ve öğrenciler olarak bir araya geldik ve gençliğin sorunları üzerine sohbet ettik. Sohbet öncesinde Dayanışma Televizyonu’nda yer alan “Kâr Düzeni Gençliği Çürütüyor” videosunu izledik. Daha sonra izlediğimiz video üzerine ve gençliğin işçi sınıfının mücadelesinde nasıl bir rol oynadığı üzerine sohbet ettik.

Sohbetimizde dünyayı bataklığa sürükleyen kapitalist kâr düzeninin, gençlere bireyci düşünmeyi ve toplumsal sorunlara duyarsız kalmayı dayattığını konuştuk. Patronlar sınıfı kendi düzeninin devamını sağlamak için gençliği kontrol etmek ister. Bunun için eğitim kurumlarında itaatkâr ve kanaatkâr bir gençlik yetiştiriliyor. Öte yandan uyuşturucu bataklığında milyonlarca genç hayattan kopartılıyor. Sosyal medya araçları ise gençlerin bireyselleşmesi ve duyarsızlaşması için kullanılıyor. Sosyal medya ve bilgisayar oyunlarıyla vakit geçiren gençler birbirlerine yabancılaşıyor ve sağlıklı iletişim kuramıyor. Bunun üzerine dünyada olup bitenleri merak etmeyen ve düşünmeyen bir gençliğin yalnızca patronlar sınıfının işine yarayacağını vurguladık. Bir işçi-öğrenci Küçük Kara Balık hikâyesini hatırlattı. Bizlerin de tıpkı hikâyedeki küçük balık gibi yaşadıklarımızı sorgulamamız, anlamaya çalışmamız ve değiştirmek için harekete geçmemiz gerektiğini ifade etti.

Bir öğrenci arkadaşımız gençlerin de sınıflardan bağımsız düşünülemeyeceğini söyledi. İşçi sınıfının gençlerinin insani duygularımızı ve yaşam sevincimizi körelten bu düzene karşı mücadele etmesi gerektiğini dile getirdi. Tüm dünyada gençlerin yükselen faşist eğilimlerin ardına takılmak istendiğini ifade ettik. Yaşamlarımızı anlamlı kılmanın yolunun bu hareketlerde değil, sınıfımızın saflarında mücadeleye katılmakta olduğunu konuştuk.

Genç işçi ve öğrenciler olarak kapitalizmin dayattığı çürümeye karşı bir araya gelmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz.

20 Aralık 2016


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this