UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Genel-İş: “Güvenlik Soruşturması Engeline Hayır! İşsiz Kalmak İstemiyoruz!”

DİSK/Genel-İş Sendikası, taşerona kadro düzenlemesinde yer alan güvenlik soruşturması nedeniyle yüzlerce işçinin işsizliğe mahkûm edileceğini dile getirdi. Sendika bu durumu protesto etmek için Ankara’daki genel merkez binasında bugün bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Genel-İş Sendikası genel merkez yöneticileri, DİSK Ankara bölge temsilcisi, Genel-İş Ankara şube başkanları ve yöneticileri ile belediyelerde çalışan işçilerin katıldığı basın açıklamasında, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan bir konuşma yaptı.

Çalışkan, daha önce yaptıkları açıklamalarında 696 sayılı KHK’nın eşitlik ilkesini göz ardı eden bir düzenleme olduğunu ifade ettiklerini hatırlattı. Merkezi idarelerde çalışan taşeron işçilere kadro verildiğini, belediyelerde çalışan taşeron işçilere ise kadro verilmediğini, işçilerin belediyelere değil belediye şirketlerine geçiş yapacaklarını, bunun da anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu anlattı. Belediye işçilerinin belediye şirketlerine geçişlerinde 657 sayılı memur yasasının koşullarının aranmasını eleştirdi.

Birçok belediye işçisinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması engeline takılarak işsiz kalacağına dikkat çeken Remzi Çalışkan şöyle konuştu:

“Aslında kamu idarelerinin işçisi oldukları hukuken tescil edilmiş işçilerin karşısına güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması koşulunu dikmenin işçileri eleme amacını taşıdığını ifade etmiştir. Sendikamız birçok belediyede daha önceleri çeşitli nedenlerle güvenlik soruşturması sorunu yaşamış yurttaşlarımızın topluma kazandırılması için uygulanan istihdam önceliklerine destek vermiştir. Belediyelerin bu yöndeki politikalarının toplumsal huzur ve esenlik için çok değerli olduğu görüşündedir.

Bu işçiler kadro beklerken işsiz kalacaktır. Şimdi sabıka kayıtları nedeniyle ortaya çıkan belki daha sonra da güvenlik soruşturması nedeniyle karşımıza çıkması beklenen bu durum büyük bir toplumsal açmaza neden olacak boyuttadır. İşsizliğe mahkûm edilecek binlerce işçi nasıl yaşamlarını sürdürecektir? Bu durumdaki üyelerimiz geçmişte yaptıkları hatalarından dolayı cezalarını çekmişlerdir ve kamuya yıllardan beri hizmet vermektedirler. Buna rağmen toplumun dışına itilmesine sebep olacak bu uygulama ile karşı karşıyadırlar. Bu uygulamayla işçiler adeta suç işlemeye teşvik edilmektedir.”

Çalışkan, konuşmasının devamında, başvurusu güvenlik soruşturması engeline takılan işçilerin oranının yaklaşık yüzde 5 civarında olduğunu söyledi. Hükümeti, taşeron işçilerinin kadroya geçiş süreçlerinde karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik yeni yasal düzenleme yapmaya çağırdı: “Şu an ihtiyacımız olan şey yeni yasal bir düzenlemedir. Yapılacak bir yasal düzenleme ile taşeronlar eliyle çalıştırılan kamu işçilerinin adli sicil sorgulaması, güvenlik soruşturmasına, sınava tabi kılınmadan geçişlerinin yapılmasının sağlanmasıdır. Siyasi iktidara bu düzenlemenin en kısa zamanda yapılması konusunda buradan çağrı yapıyoruz. Genel-İş Sendikası olarak kamuya geçiş sürecinde bütün alt işveren işçilerinin sesi olacağız, sorunlarını dile getireceğiz, onların hak ettikleri işlerde hakça çalışmaları için, belediyelerde çalışan işçilerin de kadro haklarına kavuşmalarını başarana kadar mücadelemize devam edeceğiz.”

5 Mart 2018


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this