UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Genel-İş: Sermayenin Kölesi Olmayacağız!

Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube, 1 Mayıs çağrısı yapmak ve “Kamuda asıl iş yardımcı iş ayrımı yapılmadan tüm taşeron işçilerine grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı ve kadro” taleplerini dile getirmek için Kartal Belediyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını sendika şube başkanı Mehmet Tanyeli gerçekleştirdi. Tanyeli, “ülke tarihinin emeğe dönük en ağır saldırılarını yaşıyoruz” dediği açıklamada, köle ticaretinin 2016 Türkiye’sinde Özel İstihdam Büroları aracılığıyla yasal hale getirilmek istendiğine dikkat çekti.

“Kiralık çalışma” adı altında kölelik düzeni getirilirken, 657 sayılı kanunda yer alan iş güvencelerinin kaldırılmak istendiğini ifade etti. Seçimlerden önce “taşerona kadro” sözü verenlerin sözlerinde durmadığını, işçilerin mahkemelerde ve fiili mücadelelerde kazandıkları haklarını tanımadığını söyledi.

Tanyeli, konuşmasının devamında, taşerona kadro şeklinde sunulan düzenlemenin işçileri nasıl etkileyeceğini 9 madde halinde açıkladı. Taşerona kadro söyleminin bir aldatmacadan ibaret olduğu, kadroya değil “sözleşmeli personel” olarak alınacak işçilerin iş güvencesinin olmayacağı, şartları sağlayan sınırlı sayıda taşeron işçinin bu yeni sözleşmeli statüde çalıştırılacağı, geçmişe dönük tazminat haklarının gasp edileceği, işçilerin toplu pazarlık ve grev haklarının olmayacağı gibi önemli sonuçları olacağını ifade etti.

Açıklamanın sonunda, Türkiye’de ve bölgede savaşın bedelinin işçilere, emekçilere, yoksullara ödetildiğine dikkat çekti ve herkesi saldırılara karşı 1 Mayıs’a çağırdı: “Herkesi bu saldırılara karşı birlik olmaya, mücadeleye ve dayanışmaya güç vermeye; emek, barış ve demokrasi için; sömürüye, yoksulluğa ve faşizme karşı 1 Mayıs’ta alanlara çağırıyoruz!”

27 Nisan 2016


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this