UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Genel-İş Üyesi İşçiler “HAYIR” Dedi

DİSK/Genel-İş Sendikası Anadolu 1 Nolu Şube üyesi işçiler, 29 Martta Kadıköy Belediyesi önünde bir eylem gerçekleştirdiler ve referandumda “HAYIR” oyu kullanacaklarını coşkulu bir şekilde açıkladılar. Tek adam rejiminin işçiler açısından daha fazla hak gaspları anlamına geleceğini bilen işçiler; tepkilerini dövizleriyle, pankartlarıyla ve sloganlarıyla ifade ettiler. Genel-İş üyesi işçiler, basın açıklamasında UİD-DER’in hazırladığı “Hayır’lı Şarkı”yı (İşçiler Tek Adam Rejimine HAYIR Diyor) kullandılar. Defalarca çalan şarkı eşliğinde işçiler, dövizlerini yükseltiler ve ritim tutarak coştular.

İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Sait Tanyeri, başkanlık sisteminin işçilere uygulanan hak gasplarını katlayarak arttıracağını söyledi. Anayasa değişikliği önerisini diğer ülkelerdeki başkanlık sistemleri üzerinden değerlendiren Tanyeri, başkanlık sistemlerinin olduğu ülkelerde işçilere dönük daha fazla hak gasplarının mevcut olduğunu belirtti. Tanyeri, başkanlık sistemi gelirse işçilerin sorunlarının çözülüp çözülmeyeceğini işçilere sordu. İşçiler de hep birlikte “Hayır” diye haykırdılar. Tanyeri sorularına şöyle devam etti: Anayasa’da yapılmak istenen değişiklikle;

- İşsizlik sorunu çözülecek mi?

- Kıdem tazminatımız güvence altına alınacak mı?

- Taşeron işçiler kadroya alınacak mı?

- Sendikal hakların kullanımındaki engeller kaldırılacak mı?...”

Tüm sorulara işçilerden “Hayır” cevabını alan Tanyeri, basın açıklamasına şöyle devam etti: “Bizim HAYIR’ımız:

 • Taşeron çalışmaya,
 • Geçici işçiliğe,
 • Kiralık işçilik ve özel istihdam bürolarına,
 • Çocuk işçiliğine,
 • BES sitemine,
 • İş cinayetlerine,
 • Grev yasaklarına,
 • Asgari yaşamaya,
 • Zorunlu arabuluculuğa,
 • İşsizlik fonunun sermayece yağmalanmasına,
 • OHAL’e, KHK ve Kayyım Uygulamalarına,

Sömürüye, açlığa, yoksulluğa ve kölelik düzenine HAYIR olacaktır.

Bizim HAYIR’ımız gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan bir yaşam isteğiyle sandığa yansıyacak ve sandıktan işyerlerine, işyerlerinden sokağa taşacak olan bir HAYIR olacaktır.”

Basın açıklaması “Hayır’lı Şarkı” eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi.

30 Mart 2017


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this