UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Grev Komiteleri

Eylül 2008, No:6

İşçilerin grevi kazanması için örgütlü ve hazırlıklı olmaları gerekir. Patronlar ellerindeki tüm olanakları kullanarak grevi kırmak, işçileri bölmek isterler ve baskılarla greve son vermeye çalışırlar. Patronların saldırılarına karşı durmak ve grevi kazanmak için en temel araçlardan biridir grev komiteleri! Grev ancak işçilerin örgütlü, disiplinli ve ortak mücadeleleri sayesinde kazanılabilir. Patronlara, anti-demokratik yasalara ve grev krırıcılarına karşı, grevi başarıyla sonuçlandırmada grev komiteleri işçilere öncülük eder.


Grev yerleri, sadece işçilerin gözcülük yaptıkları, bekledikleri ve dayanışma ziyaretlerini kabul ettikleri yerler olmamalıdır. Grev işçiler için bir mücadele okuludur. Grev komitesi ise işçileri her gün yeniden örgütleyerek mücadelenin seyrini elinde tutar.

İşçi sınıfının içinde bulunduğu örgütsüzlük ve dağınıklık, kendisini grev mücadelelerinde de gösteriyor. Son yıllarda yaşanan grevlerde, grev komiteleri ya hiç örgütlenmiyor ya da eksik örgütleniyor. Böylece işçiler önemli bir mücadele silahından yoksun kaldıkları için, grevlerde, patronlar karşısında örgütsüz ve dağınık bir manzara çiziyorlar. Oysa grev ya da direnişlerde, işçilerin mücadeleye hazırlanmasında, sevk ve idare edilmesinde ve uzun soluklu bir mücadele yürütülmesinde grev komitelerinin rolü çok büyüktür.

İşçilerin grevi kazanması için örgütlü ve hazırlıklı olmaları gerekir. Patronlar ellerindeki tüm olanakları kullanarak grevi kırmak, işçileri bölmek isterler ve baskılarla greve son vermeye çalışırlar. Patronların saldırılarına karşı durmak ve grevi kazanmak için en temel araçlardan biridir grev komiteleri! Grev ancak işçilerin örgütlü, disiplinli ve ortak mücadeleleri sayesinde kazanılabilir. Patronlara, anti-demokratik yasalara ve grev krırıcılarına karşı, grevi başarıyla sonuçlandırmada grev komiteleri işçilere öncülük eder.

Grev yerleri, sadece işçilerin gözcülük yaptıkları, bekledikleri ve dayanışma ziyaretlerini kabul ettikleri yerler olmamal dır. Grev işçiler için bir mücadele okuludur. Grev komitesi ise işçileri her gün yeniden örgütleyerek mücadelenin seyrini elinde tutar.

Grev komitesi, yürütülen mücadelenin işçiler lehine sonuçlanması için yapılacak işleri örgütler. Tabanın inisiyatif kazanmasını, işçilerin kendine güvenmesini, mücadele azminin ortaya çıkmasını ve güç kazanmasını sağlar. Yürütülecek tüm işlere grevdeki işçileri katan grev komiteleri, alınan kararları işçiler ile birlikte alarak işçi demokrasisinin küçük bir örneğini sunar. İşbölümü temelinde her işçinin grevde sorumluluk almasını sağlayan grev komiteleri, grevin güvenlişini sağlayarak grev krırıcılarına engel olur. Fabrikalara, sendikalara ve işçi örgütlerine ziyaretler düzenleyerek dayanışmayı örer. Grev yerlerinde eğitim etkinlikleri örgütleyerek işçi sınıfının mücadele tarihinin işçilere aktarıllmasında, gelişen siyasi olayların deerlendirilmesinde ve sonuçlar çıkartılmasında grev komitelerine büyük görevler dümektedir. Grev komiteleri grev boyunca bir yandan patrona karşı işçilerin tetikte beklemesini sağlarken, dişer yandan da grevin gücünü büyütmek ve yaygınlaştırmak için mücadeleyi yükseltmeye çalışır.

Tarihsel bir örnek: Netaş Grevi

Netaş Grevi, grevi başarıya ulaştıracak derslerle dolu tarihsel bir örnek teşkil eder. 1986 yılında, 3150 işçiyle başlayan ve kazanımlarla biten grev, tam 93 gün sürmüştü. 12 Eylül’ün etkilerinin devam ettiği olağanüstü koşullarda, greve çıkmanın imkânsız denildiği bir dönemde başlayan Netaş grevi, nasıl kazanılmıştı? Netaş işçileri greve aylar öncesinden komiteler kurarak hazırlanmışlardı. İşçilerin öncülüğüne soyunan grev komitesi, tüm işçilerin güvenini kazanmıştı. Her gün en az 500 işçi grevde aktif rol alıyordu. Grev yerinde 163 işçi her an tetikte bekleyerek nöbet tutuyordu. Bir tek işçi dahi farklı işte çalışmıyordu. Maddi sorunlarını çözmek için sınıf içinde dayanışma kampanyaları organize ediyorlardı. Grevle dayanışmayı sendikalara, fabrikalara, mahallelere ve ailelere kadar giderek, bizzat kendileri örgütlediler. Netaş işçilerinin iç örgütlenmeleri disiplinli ve sağlamdı. Grevci işçiler biliyorlardı ki, tüm işçi sınıfı adına kavga veriyorlardı. Seslerini Türkiye işçi sınıfının yanı sıra, Avrupalı kardeşlerine de ulaştırmayı başarmışlardı. Netaş işçilerinin yürüttüğü bu zorlu ve başarılı mücadele, bu mücadelenin kazanılmasında kilit önemde olan grev komitelerinin örgütlenmesi bugün de örnek alınmalıdır.

Önceki işçi kuşaklarıı kahırlı mücadelelerinden doğup gelişen grev komiteleri, işçi sınıfı için evrensel bir mücadele aracıdır. Tüm engellemelere rağmen bugünün genç ve deneyimsiz işçi kuşaklarıyla işçi sınıfının tarihsel mücadele araçlarını buluşturmalıyız. Mücadelenin başarıya giden zorlu yolu ancak örgütlü güçle aşılabilir. Geçmişte olduğu gibi bugün de, grevi kazanmak için grev komitelerimizi kurup mücadeleyi daha örgütlü ve bilinçli bir şekilde sürdürmeliyiz. Doru bir örgütlenmeye sahip, gereken araçlarla donanmış bir mücadele, patronlar sınıfının yüreğine korku salacak ve kazanan işçiler olacaktır. Unutmayalım ki “işçi sınıfı ya örgütlüdür ve her şeydir ya da örgütsüzdür ve hiçbir şeydir!”

15 Eylül 2008


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this