UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Mücadeleden kısa haberlerİçerik yayınları

(03.10.2011)
Ankara Numune Hastanesi önünde bir araya gelen SES üyesi işçiler, Sağlık Bakanlığı’nın Döner Sermaye Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikleri protesto etmek için Sağlık Bakanlığı’na yürüdü. Sağlık emekçileri konuşmalar ve sloganlarla tepkilerini dile getirerek yürüdüler.
(03.10.2011)
Son günlerde Eğitim-Sen üyelerine yönelik yürütülen operasyonlara, özellikle de Şanlıurfa’da öğretmenlerin gözaltına alınmasına karşı tepkilerini dile getirmek için Ankara Eğitim-Sen üyeleri bir basın açıklaması ve ardından da kısa bir oturma eylemi gerçekleştirdiler.
(03.10.2011)
30 Eylül Cuma günü Ankara’da, YKM binası önünde bir araya gelen GENÇ-SEN'li öğrenciler , “Üniversiteler Bizimle Özgürleşecek”, “Asla Yalnız Yürümeyeceksin”, “GENÇ-SEN Haykır, Sendika Haktır”, “Eşit, Parasız, Bilimsel, Anadilde Eğitim”, sloganlarıyla Adalet Bakanlığı binasına kadar yürüdüler
(01.09.2011)
28 Ağustos Pazar günü Tuzla Demokrasi Platformu, Aydınlı'da Kürt halkına karşı yürütülen haksız savaşa karşı, “Tarafız, Barış İstiyoruz” çağrısıyla bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına BDP, ESP, EMEP, UİD-DER, Limter-İş ve Köz katıldı. Basın açıklamasında hükümetin Kürt halkına karşı...
(19.08.2011)
12 Eylül darbecilerinin yargılanması, 12 Eylül darbe anayasasının tümüyle kaldırılması, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir anayasanın yapılması talepleriyle 17 Ağustos günü İstanbul Valiliği önünde basın açıklaması yapıldı.
(11.07.2011)
Devletten okulları güçlendirme inşaatının ihalesini alan Özsoy İnşaat uzun bir süredir işçilerine paralarını vermiyor ve sorunu alt taşeron firmalara havale ediyordu. Aylar süren oyalamaların sonunda artık işçiler haklarını almak için harekete geçmeye karar vermişlerdi ve firmanın önünde...
(05.07.2011)
3 Temmuz Pazar günü Sarıgazi’de Sivas katliamı lanetlendi, katledilenler anıldı. Yürüyüşe UİD-DER, BDSP, AKA-DER, DHF, PSA Kültür Derneği Girişimi, Canların Alevi Yolu Kültür Derneği, TKP, ÖDP, ESP, Hacı Bektaşi Veli Derneği, Taşdelen ve Sarıgazi Cemevi, Genç Aleviler Hareketi, Devrimci Dönüşüm...
(04.07.2011)
Demokratik kitle örgütleri Sivas Madımak Katliamını Kadıköy’de protesto ettiler. “2 Temmuz Sivas Katliamını Unutmadık Unutturmayacağız” pankartı açan grup, Altıyol’dan, Kadıköy İskelesine yürüdü. Yürüyüş boyunca “Sivas’ı Unutma Unutturma!”, “Devletin Alevisi Olmayacağız!”, “Yaşasın Halkların...
(02.06.2011)
Hopa’da ÖDP, Halkevleri ve ESP’nin çağrısıyla bir araya gelen kitle, HES’leri protesto etmek amacıyla yürüyüşe geçmişti. Ancak AKP’nin mitingi olduğu gerekçesiyle polis, miting alanının oldukça uzağında yapılan eylemi engellemeye çalıştı. Cadde ve sokaklara yığınak yaparak kitleyi dağıtmaya girişti...
(01.05.2011)
Kocaeli’de bulunan Standart Depo fabrikasında 22 Nisanda 4 işçi haksız yere işten çıkartıldı. İşten atılma saldırısı karşısında işçiler fabrika önünde açlık grevine başladı. Bu saldırıya sessiz kalmayan diğer işçiler de yemek ve çay boykotunun yanı sıra, molalarda toplu şekilde kapıda bekleyen...
(14.04.2011)
Gebze Belediyesinin çevre ve temizlik işlerini yürüten Teknik Katı Atık taşeron işçileri, kötü çalışma koşullarına ve aldıkları sefalet ücretine karşı bir eylem gerçekleştirdiler. Yaklaşık 200 işçi, sorunlarını Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e anlatmak için belediye binasına gitti.
(09.04.2011)
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan asistan doktorların başlattığı grev kazanımla bitti. Yapılan anlaşmaya göre, tüm çalışanlar için ücretler, performans uygulaması öncesine dönecek, çalışanlar hakkında soruşturma açılmayacak, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için...
(03.03.2011)
İzmir Konak Belediyesi’nde taşeron şirkette çalışan temizlik işçileri, 25 Şubatta “Taşerona Hayır, İş Güvencesi İstiyoruz” pankartı açarak direnişe başladılar. Konak Belediyesi’nin temizlik ve süpürme işlerinde çalışan 220 işçinin iki aydır ücretleri ödenmiyor, SSK primleri yatırılmıyor.
(28.02.2011)
Ümraniye Tepeüstü’nde kurulu bulunan Casper bilgisayar firmasında, sendikaya üye olan işçiler üzerinde baskılar başladı. 21 Şubattan bu yana Birleşik Metal-İş üyesi 4 işçi işten atıldı. Sürekli büyüyen Casper, sıra işçilerin sendikalaşmasına geldiğinde en küçük hak dahi vermek istemiyor.
(18.02.2011)
Kartepe Suadiye’de Kurulu olan Fritolay fabrikasında çalışan işçiler, kötü çalışma koşullarına ve artan baskılara karşı Tek Gıda-İş sendikasında örgütlenmişlerdi. Sendikalaşmanın açığa çıkması üzerine işten atmalar başladı. 19 Aralıktan bugüne toplam 60 işçi işten atıldı. İşten atmalar karşısında...
(15.02.2011)
KESK Kocaeli Şubeler Platformu, 11 Şubatta, “Torba Yasa”yı protesto etmek için meşalelerle AKP il binasına kadar yürüdü. AKP il binasının önünde basın açıklamasını yapan Erdal Karakuş, “torba yasa”nın milyonlarca işçi ve emekçinin haklarının gasp edilmesi, gençlerin ve çocukların geleceklerinin...
(12.02.2011)
TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, TMMOB, TTB temsilcileri, 11 Şubat günü, Beyazıt Meydanında, “Torba Yasa”ya karşı ortak bir eylem düzenledi. Eyleme sendikalar dışında çeşitli demokratik kitle örgütleri ve tazminatsız işten atılan Atasay işçileri de katıldı.
(12.02.2011)
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışan Belediye-İş üyesi işçilerin sendikalarından istifa ettirilerek Hizmet-İş’e geçirtilmesi, 11 Şubat günü akşam iş çıkış saatinde yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi. Belediye-İş 2. No’lu Şube önünde toplanan işçiler sloganlarla Büyükşehir Belediyesi...
(10.02.2011)
“Torba Yasa”nın geri çekilmesi için gerçekleştirilen eylemler devam ediyor. KESK İstanbul Şubeler Platformu, 8 Şubatta, İstiklal Caddesinde bir yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. Saat 18’de Tünel’de başlayan eyleme çeşitli demokratik kitle örgütleri de katıldılar.
(08.02.2011)
Kuzey Kıbrıs hükümetinin ekonomi politikalarına ve Türkiye’nin dayattığı ekonomik pakete karşı çıkan kamu çalışanları, bu paketin yol açacağı hak gasplarına sessiz kalmayacaklarını “Toplumsal Varoluş Mitingi”nde yüksek sesle dile getirdiler.
(05.02.2011)
DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği’nin öncülüğünde düzenlenen ve çeşitli siyasal çevrelerin de katıldığı eyleme yine polis saldırdı. Çeşitli illerden Ankara’ya gelen işçiler sabahın erken saatlerinde Ankara girişinde durdurularak Ankara’ya girmeleri engellenmeye çalışıldı.
(04.02.2011)
Bursa Kestel Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Tecasa fabrikasında işçiler kuralsız çalışma koşullarını düzeltmek ve hak gasplarının önüne geçmek için Birleşik Metal-İş’te örgütlenmişlerdi. Sendikal örgütlenmede çoğunluğu sağlayan işçiler, yetki başvurusunun ardından işten atma saldırısına maruz...
(03.02.2011)
Mecliste görüşülmekte olan Torba Yasa tasarısını protesto etmek ve yasalaşmasını engellemek için sendikaların Ankara yürüyüşü başladı. Yürüyüş sonrasında Ankara’ya ulaşan kitle 3 Şubatta meclis önünde yapılan protesto eylemine katıldı. Yürüyüş Kadıköy’de basın açıklamasıyla başladı.
(30.01.2011)
Marmara Caddesi’nde bir araya gelen işçiler, flamaları, pankartları ve sloganlarıyla bir süre yürüdüler. En önde “Torba Yasaya Hayır! Ji Qanunâ Torbayê Re Na!” pankartının taşındığı yürüyüşte, UİD-DER’li işçiler “Patronların Torbasına Girmemek İçin Birleşelim!” pankartıyla ve dövizleriyle kortej...
(29.01.2011)
“Torba yasa” 26 Ocakta mecliste görüşülmeye başlandı. Aynı gün Kocaeli’de “torba yasa” protesto edildi. Saat 17.00’da düzenlenen basın açıklamasına Petrol-İş, Tez-Koop-İş, Belediye-İş, Teksif, Harb-İş ve Türk- Metal katıldı. Basın açıklamasında Bericap işçileri de yer aldı.
(27.01.2011)
CHP’li İzmir Buca Belediyesinde işten atılan 7 taşeron işçisinin, “Sendikasız, Kölece Çalışmaya Hayır” pankartıyla başlattığı direniş sona erdi. Direnişin 56. gününde CHP İzmir İl Başkanı Tacettin Bayır işçilerin işe alınacağını açıkladı.
(27.01.2011)
Torba yasanın meclis genel kurulunda görüşülmeye başlandığı gün DİSK, KESK ve Türk-İş’e bağlı sendika şubeleri, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, emekten yana siyasi partiler ve direnişçi UPS işçilerinin katılımıyla, Beyoğlu Tünel’den Taksim Meydanı’na kadar bir yürüyüş yapıldı.
(25.01.2011)
Pankart ve dövizleriyle İSG önünde buluşan Hava-İş üyelerine, Deri-İş, Tez-Koop-İş, Harb-İş, Çelik-İş, Genel-İş, Emekli-Sen şube yöneticileri ve Uluslararası Taşımacılık Sendikası (ITF) destek verdi. İşçiler İSG’yi alkış ve ıslıklarla protesto ettiler ve sık sık tepkilerini sloganlarla haykırdılar...
(24.01.2011)
Der-İş sendikası 22 Ocak Cumartesi günü Taksim’de bir eylem yaptı. Deri işçileri “İnadına Sendika, İnadına Direniş!” dediler. Eylemde, direnişte olan Desa, Yeşil Kundura ve Grup Suni Deri işçilerinin yanı sıra, Deri-İş Tuzla şubesi, UİD-DER’li deri işçileri ve emekten yana çeşitli örgütler de yer...
(24.01.2011)
20 Ocakta yapılan eyleme katılan işçiler ve işçi örgütleri BMİS’in örgütlü olduğu Areva (Alstom) fabrikası önünde toplanarak yürüyüşe geçtiler. BMİS şubesi önüne gelen kitle burada diğer bileşenlerle birleşerek ve kortejler oluşturularak Gebze Cumhuriyet Meydanına doğru yürüdü.

Kampanyalar

Emekçi Kadınlar Mücadeleye
Mülteci Emekçiler Sınıf Kardeşimizdir!
Fumiaki Hoşino’ya Özgürlük
Kore’de Sendikal Baskılara Son
Düşük Ücretlere, Uzayan İş Saatlerine, Taşeronlaştırmaya Hayır!
İş Kazaları Kader Değildir, İşçi Ölümlerini Durduralım!
Ücretler Yükseltilsin, İş Saatleri Kısaltılsın
Tüm Dünyada Sendikal Baskılara Son!
Kıdem Tazminatımızı Gaspettirmeyelim!
İran İşçi Sınıfına Yönelik Baskılara Son!

UİD-DER Aylık Bülteni

Son Eklenenler

Share this