UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

İnşaat İşçileri Sorunlarını Konuşuyor

UİD-DER’li inşaat işçileri

Merhaba arkadaşlar,

Son zamanlarda inşaatlarda ve madenlerde yaşanan iş cinayetlerine karşı UİD-DER’li inşaat işçileri olarak bir araya gelip sorunlarımızı konuştuk. Bu yaşanan iş cinayetlerine karşı biz inşaat işçilerinin de mutlaka söyleyecekleri bir şeylerin olduğunu düşünüyoruz.

Bizler çeşitli şantiyelerde çalışan inşaat işçileriyiz. Kimimiz demirci, kimimiz tesisatçı, kimimiz sıvacı, kalıpçı, duvarcı vs. ama bütün yaşadığımız sorunlar aynı. Biz inşaat işçilerinin en büyük sorunu taşeron sorunudur. Bu taşeron sorununa bağlı olarak diğer sorunlarımızı da şöyle sıralayabiliriz: İş güvenliği önlemleri tam alınmıyor, işçiye verilmesi gereken koruyucu malzemeler genellikle ucuz oluyor veya verilmiyor (ayakkabı, eldiven, baret, gözlük vb.), ücretler eksik ya da geç ödeniyor, sigorta primleri eksik yatıyor ya da hiç yatmıyor, iş saatleri oldukça uzun ve yorucu oluyor, yatılı kalan işçi arkadaşların yattıkları yer genellikle soğuk ya da havasız oluyor, yemekler iyi çıkmıyor. Bu gibi birçok sorunu var biz inşaat işçilerinin.

Bir arkadaşımız, çalıştığı inşaatta bir işçinin iş güvenliği önlemleri alınmadığı için asansör boşluğuna düşerek öldüğünü anlattı. Daha sonra patron yandaşları düşen işçiye baret atarak düştüğünde bareti varmış gibi göstermişler. Bir başka şantiyede çalışan inşaat işçisi arkadaşımız ise şantiyedeki iş güvenliği ihlalini şöyle anlattı: “Bizim şantiyede yemekhane ve işçilerin kaldıkları koğuşlar şantiye sahasına çok yakın. Kule vinç sürekli malzeme taşıyor işçilerin üzerinde. Şantiye tam olarak denetlenmiyor. Çünkü şantiye sahibi o bölgedeki semt karakolunun tadilatını ücretsiz yapıyor.”

Dış cephede sıva yapan diğer bir inşaat işçisi arkadaşımız ise çalıştığı inşaatın koşullarını şöyle anlattı: “Çalıştığım inşatta yabancı uyruklu inşaat işçileri çalışıyor. Bu işçiler oldukça düşük ücretlere çalışıyor. Hiçbir şekilde sigortaları yapılmadığı için kayıtdışı çalıştırılıyor. Herhangi bir iş kazasına maruz kaldıklarında hiçbir hakları olmuyor. Patron da bu işçiler üzerinden çok yüksek kâr elde ediyor.”

Bizler inşaat işçileri olarak acilen bir araya gelmeli ve örgütlenmeliyiz. İşçiler olarak sorunlarımızı konuşup çözüm üretmediğimiz sürece bu gibi sorunlara her zaman maruz kalacağız ve iş cinayetlerine kurban gitmeye devam edeceğiz. UİD-DER’li inşaat işçileri olarak bütün işçi arkadaşları haklarımıza sahip çıkmaya ve örgütlenmeye çağırıyoruz.

Acil taleplerimiz şunlardır:

  • Taşeron sistemi kaldırılsın.

  • İş güvenliği önlemleri eksiksiz alınsın.

  • Sigorta primleri eksiksiz ödensin.

  • İş saatleri düzenlensin.

  • Şantiyeler denetlensin.

9 Kasım 2014


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this