UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

İSİG Yasasının Ertelenmesine Tepki

20 Haziran 2012’de yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının kimi maddelerinin uygulanması, hükümet tarafından 2020’ye ertelendi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ortak bir basın toplantısı düzenleyerek yasanın ertelenmesine tepki gösterdiler. 21 Haziranda İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştiren basın toplantısına kurumlar adına Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, TMMOB Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak katıldı.

Kurumlar adına ortak açıklamayı gerçekleştiren Raşit Tükel 2012’de yürürlüğe konulan yasaya rağmen, aradan geçen 5 yılda iş kazaları ve cinayetlerinde bir azalma olmadığını belirterek şöyle konuştu: “15 Temmuz darbe girişimi ve ardından çıkartılan OHAL yasası sonrasında AKP iktidarının ilk icraatlarından biri de, 6331 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi gereken hükümlerini Temmuz 2017 tarihine ertelemek oldu. Bu erteleme ile 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerleri ve tüm kamu işyerlerinde verilmesi gereken işçi sağlığı hizmetleri bir yıl sonrasına bırakıldı. İşçilerin sağlık ve güvenlikleri ile ilgili en küçük bir kaygısı olmayan hükümet bir yıllık ertelemeyi az bulmuş olacak ki, 18.06.2017 tarihinde ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ içerisine konulan bir madde ile, kamuda ve 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini 2020 yılına ertelemiş oldu. Ardı ardına uygulanan ertelemeler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun bir göstermelik adımdan ibaret olduğunu da ortaya koymuş oldu.”

AKP Hükümetinin 2002 yılından buyana ulusal ve uluslararası sermaye kuruluşlarının isteklerini yerine getireceğini bildirdiğini ifade eden Tükel, “sürdürülebilir büyüme, istikrarlı bir çalışma yaşamı gibi kulağa hoş gelen söylemlerle, çalışma yaşamında işçilerin çalışma koşullarını zorlaştıran geçici işçilik, taşeron çalışma, kısa süreli çalışma, kiralık işçilik yasası gibi bir dizi düzenlemeyi yaşama geçirdiler. Emek sömürüsünü, emek yağmasına dönüştürdüler” dedi. Bu düzenlemelerle iş kazalarının arttığına dikkat çeken Tükel, ertelenen son yasal düzenlemeyle, milyonlarca kamu emekçisi ve özel sektörde çalışan işçinin iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetinden mahrum kalacağını ifade etti. Tükel, konuşmasının sonunda DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak; iş cinayetlerinin yaşanmaması ve güvenli çalışma ortamının sağlanması için mücadele edeceklerinin altını çizdi.

Basın açıklamasının ardından söz alan TMMOB Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş ve DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, işçilerin makinenin parçasından farksız göründüğünü ve iş güvenliğinin mali yük olarak değerlendirildiğini ifade ettiler. Kıdem tazminatı hakkı gibi işçilerin kazanılmış haklarının ve iş güvenliğinin mali yük olmadığını belirttiler. Hükümetin saldırılarına karşı mücadele etmeyi sürdüreceklerini dile getirdiler.

22 Haziran 2017


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this