UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Kapitalistler İçin Verecek Tek Bir Canımız Yok!

Gazi Mahallesinden bir inşaat işçisi

21 Aralık Pazar günü UİD-DER Gazi Temsilciliğinde “Dünya’ya Barış İşçilerle Gelecek” adlı seminerimizi, işyerlerinden, fabrikalardan ve mahallemizden gelen işçi arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Etkinlikte içinden geçtiğimiz kapitalist kriz ve bu krizin daha da alevlendirdiği emperyalist savaş gerçeği vurgulandı. Her zaman işçi ve emekçilerin yaşamlarını cehenneme çeviren ve kapitalistler için dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yeniden paylaşmak anlamına gelen emperyalist savaşın yeni cepheler açarak ilerlediği belirtildi. Bu nedenle savaşın dünyanın tüm işçileri için olduğu gibi bizler için de yakın bir tehlike olduğu ortaya kondu. Silah sanayiinin bunca gelişiminin, milyonlarca insanı bir anda katledebilecek teknolojideki silahların üretilmiş olmasının bunun en önemli kanıtlarından sadece biri olduğu belirtildi. Sonuç olarak o silahlar süs olsun diye üretilmiyor.

Etkinliğimiz, bir kez daha savaşın tüm insanlığın ve işçi sınıfının ortak sorunu olduğunu kavramamızı sağladı. Hiçbirimizin savaşın dışında kalamayacağı ama bunun yanında tarihsel deneyimin gösterdiği gibi işçi sınıfının savaşı durdurabilecek, barışı kalıcı bir şekilde dünyaya getirebilecek tek sınıf olduğu etkinliğe katılan herkesin beynine bir kez daha kazındı. Ayrıca savaş karşında işçi sınıfının nasıl bir tutum alması gerektiği, “Emperyalistler için ne tek bir can, ne tek bir kuruş, ne tek bir kurşun!” şiarıyla ortaya kondu.

Etkinlikten sonra konuştuğumuz arkadaşlar UİD-DER’in işçi sınıfının tarihini işçilere öğreterek, burjuvazinin milliyetçilik, ayrımcılık, militarizmle uyuşturduğu beyinlerimizin aydınlatılmasında çok önemli bir görevi yerine getirdiğini vurguladılar. Etkinlikten aldığımız doğru fikirlerin diğer işçi kardeşlerimize aktarılmasının çok önemli olduğunu söyleyen bir arkadaşımızın, UİD-DER’in etkinliklerine her zaman katılmak istediğini sözlerine eklemesi çok anlamlıydı. Tarihte olduğu gibi bugün de dünya işçi sınıfı olarak bizi bekleyen başta emperyalist savaş olmak üzere tüm tehlikeleri, sınıfımızın birliğini ve örgütlü mücadelesini sağlayarak durdurabiliriz. Bunun için bugünden atılacak tüm olumlu adımların ve sebatlı çalışmaların önemini tüm işçi kardeşlerimize anlatmak hepimizin görevidir.

Emperyalist Savaşlara Hayır!

Kahrolsun Kapitalist Sömürü Düzeni!

Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Mücadele Birliği!

Dünyaya Barış İşçilerle Gelecek!

30 Aralık 2008


  Dünyaya Barış İşçilerle Gelecek!

Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this