UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Karanfil Elden Ele, Güneşli Güzel Günlere!

İstanbul’dan genç işçiler


Sen o karanfile eğilimlisin, alıp sana veriyorum işte

Sen de bir başkasına veriyorsun daha güzel

O başkası yok mu bir yanındakine veriyor

Derken karanfil elden ele.[*]


Görüyorsunuz ya bir kavgayı büyütüyoruz birlikte. Fabrikaların duvarlarından, grev halaylarından alanlara taşıyoruz. Dünya işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ta kızıl karanfiller olup yeryüzünü boydan boya ala boyadık. Dünyayı değiştirme inancımızın elden ele taşındığı, yürekten yüreğe aktığı bu gün, sömürücü düzenin efendilerine bu düzeni başlarına yıkacağımızın işaretini verdik. Amerika’dan yükselen seslerin, Madrid’in meydanlarında yankılandığı, Paris’in kavga kokulu sokaklarında çarpışan emekçinin kalbinin Asya’nın yoksul kentlerinde attığı bu günde, dünya tek ağızdan o şarkıyı söyledi: “Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık, Enternasyonalle kurtulur insanlık!”

Üzerinde bir avuç açgözlü asalağın ve milyarlardan oluşan açlık ordusunun yaşadığı gezegenimiz, sömürücü egemenlerden kurtulmak istediğini bir kez daha gösterdi. Savaşın, ekonomik krizin, artan baskı ve otoriter rejimlerin kıskacında kıvranan dünya işçi sınıfı, hapsolduğu bilinçsizlik ve örgütsüzlük koşullarında henüz kendinde dünyayı değiştirme cüreti bulamasa da 2018 1 Mayıs’ı yoksul kitlelerin ve onun genç kuşaklarının kapitalizmi başlarından def etme arzusu içinde olduklarını dosta düşmana duyurdu.

Dünya işçi sınıfının acılarını, özlemlerini, yenilgilerini, yengilerini sınıf belleğine kazımış sınıf bilinçli işçiler olarak kuşandığımız 1 Mayıs ruhuyla mücadeleye daha sıkı sarılarak ilerleyeceğiz. Dünyayı sarsarak, depremler yaratarak beyleri paşaları silkip atacağız yeryüzünden! Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs!


* Edip Cansever

9 Mayıs 2018


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this