UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

KESK: O’HALDE İşimiz, Geleceğimiz İçin Direniyoruz!

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) son dönemde kamu emekçilerine yönelik saldırılara dikkat çekmek ve buna yönelik eylem programını açıklamak üzere 27 Eylülde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Mülkiyeliler Birliği’nde gerçekleştirilen açıklamayı KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse gerçekleştirdi.

Açıklamada öncelikle, içinden geçtiğimiz dönemin işçilere, emekçilere, toplumsal muhalefete bedel ödetildiği bir zulüm dönemi olduğu ifade edildi. Çıkarılan KHK’lar ile iş güvencesinin pamuk ipliğine bağlandığı bu dönemde, KESK’in de darbelerin-sıkıyönetimlerin ve OHAL’in hedefi haline geldiğine dikkat çekildi. KESK’in neden hedef haline getirildiği hususunda ise şunlar belirtildi: “KESK hedefte, Çünkü KESK, sendikal mücadelenin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin bir parçası olduğunu bilen kamu emekçilerinin mücadele örgütüdür. İşte bunun için aslında hedefte olan, sadece bağlı sendikalarının üyeleri açığa alınan, ihraç edilen, tutuklanan KESK değil, emek, barış ve demokrasiyi savunan herkestir.” Açıklamanın devamında toplum olarak sıkıştırıldığımız bu cendereden çıkmanın tek yolunun birleşik mücadele olduğu belirtildi. Önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek eylem programı açıklandı:

  • 29 Eylül Perşembe gününden başlayarak işyerlerinde ve yerellerde; “OHAL kaldırılsın KHK’ler geri çekilsin”, “İhraç edilen ve açığa alınan kamu emekçileri derhal görevlerine iade edilsin” talepleri ile yurt genelinde bir imza kampanyası ile eylemlerimize start vereceğiz.
  • Yine 29 Eylül Perşembe gününden başlayarak 15 Ekim tarihine kadar işyerlerinde, kent meydanlarında kuracağımız stantlarda “İşimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bu ağır saldırıyı da püskürteceğiz” başlıklı bildiri dağıtımı yapacağız.
  • 1 Ekim 2016 tarihinde merkezi basın açıklamaları yapacağız.
  • 5 Ekim Dünya Öğretmeler Günü vesilesiyle “Güçlü ve Demokratik Bir Toplum İçin Öğretmene Değer Ver!” teması ile illerden katılımla Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi yapacağız.
  • 1-2 ve 6-7-8 Ekim tarihlerinde öncelikli olarak açığa almaların yüksek olduğu illerden başlayarak üyelerimizle geniş katılımlı toplantılar yapacağız.
  • 10 Ekim katliamının yıl dönümünde yurt çapında yapacağımız eylem ve etkinliklerle barış karanfillerimizi anacağız.
  • Emek ve demokrasi güçlerinin katılımı ile OHAL kaldırılsın diye bir kez daha haykırmak için 12 Ekim’de illerden yola çıkan yürüyüş kollarımızla 15 Ekim sabahı Ankara’da olacağız.

Açıklanan eylem programının ardından “Gün, umutsuzluk günü değil, umudu, dayanışmayı, direnişi, mücadeleyi büyütme günüdür. Zulmün ve zorbalığın efendileri önünde asla boyun eğmeyeceğiz” sözleriyle açıklama sona erdi.

SES ve TTB: Haksız, Hukuksuz Açığa Alma-İhraçlara Son

SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) ve TTB (Türk Tabipleri Birliği) 27 Eylülde, Sağlık Bakanlığı önünde saat 12.30’da bir basın açıklaması düzenledi. “Haksız, Hukuksuz Açığa Alma/ İhraçlara Son!” başlığıyla gerçekleştirilen açıklamaya SES, TTB, KESK yöneticilerinin yanı sıra CHP Ankara milletvekili Murat Emir ve akademisyen Baskın Oran katıldı. Açıklamayı SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara gerçekleştirdi.

İlk olarak, OHAL ilanı ve OHAL sınırlarını aşan uygulamalarla muhalif tüm kesimlere yönelik başlatılan cadı avına değinen Kara, açıklamanın devamında şunları söyledi: “Darbecilerle mücadele adı altında baskıyı derinleştirip hukuksuzluğu kural haline getirenlere sesleniyoruz: Düne kadar işbirliği içinde bulunduğunuz cemaatle mücadele adına haklarımızı yok saymanıza izin vermeyeceğiz. Bilinmelidir ki biz sağlık emekçileri; din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet gibi farklılıkları bir kenara bırakarak insanların sağlığı ve yaşaması için gecesini gündüzüne katanların hukuksuz bir şekilde, kendilerini savunma hakkı tanınmadan kamu alanından ihraçlarını kabul etmeyeceğiz. Ölüme karşı yaşamın yanında durmaya söz verdik, bu sözümüzü tutacağız. Barış, özgürlük ve demokratik haklarımız için mücadelemize devam edeceğiz.”

Kara’nın ardından diğer sivil toplum kuruluşu yöneticileri de birer konuşma yaparak açıklamaya destek verdiklerini ve tüm yaşanan haksızlıklara karşı direneceklerini açıkladılar. Açıklama eylem boyunca da atılan “Faşizme Karşı Omuz Omuza”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Zafer Direnen Emekçinin Olacak” sloganları eşliğinde sona erdi.

28 Eylül 2016


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this