UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

KESK’ten KHK ile İhraç Edilenler Kurultayı

AKP hükümeti 15 Temmuz darbe girişimini bahane ederek OHAL ilan etti ve ardından KHK’ler yoluyla Devlet Personel Başkanlığının verilerine göre en az 103 bin kamu emekçisini ihraç etti. Bunlardan 3131’i KESK’e bağlı sendikaların üyesi olup 698’i açığa alınmış durumda. Binlerce emekçi aileleriyle birlikte mağdur edilmiş bulunuyor.

KESK 1-2 Nisan günlerinde Ankara’da “OHAL/KHK Rejimi ve Kamu Emekçileri İhraç Kurultayı” adı altında bir kurultay gerçekleştirdi. Kurultaya delegelerin yanı sıra, ihraç edilen kamu emekçileri, barış akademisyenleri, uluslararası kurumlar ve büyükelçiliklerin temsilcileri de katıldı. Kurultayın ilk gününde açılış konuşmasını KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen yaptı. Özgen “Bir üyemize yapılmış haksızlığı bütün üyelerimize yapılmış sayan bir gelenekten geliyoruz. İş güvencesine sahip çıktığımız, eşitlik, özgürlük, demokrasi istediğimiz için, grev hakkını kullandığımız için hedef haline geldik. 330 yöneticimizin ihraç edilmesi bunun göstergesi. Önerilerle zenginleşecek bir mücadele hattını bu kurultayda sağlayacak ve mücadele ve dayanışmayı büyüteceğiz” dedi. Özgen’in ardından söz alan Ankara Üniversitesi İdare Hukuku Kürsüsü emekli hocalarından Prof. Dr. Metin Günday, OHAL ve KHK’ları hukuksal açıdan değerlendirdi. Günday’ın konuşmasından sonra gerçekleştirilen oturumlarda KHK’lar yoluyla yaşanan ihraçlar hem insan hakları hem de hukuki yönlerden değerlendirilmeye devam edildi.

Kurultayın 2. gününde ihraçlar sosyal ve psikolojik etkileri üzerinden değerlendirildi. Ayrıca çalışma hakkı ve sendikal haklar boyutuyla ihraçların değerlendirildiği bir oturum yapıldı. Oturumda konuşan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Hukuk Sorumlusu Declon Owens kanıtsız ve savunmasız olarak kamu emekçilerinin ihracıyla ilgili büyük endişe içerisinde olduklarını söyledi. Tutuklamaların kaygı verici olduğunu belirten Owens, temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğini, Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelere uymadığının ortada olduğunu belirtti.

Son olarak ihraçlar karşısında mücadele ve örgütlenme konusu işlendi. Çeşitli illerden direnişçiler konuşmalar yaptılar. Önerilerin KESK’in genel kurullarına taşınacağı ve ilgili kurullarında karara bağlanacağı ifade edilerek kurultay son buldu.

3 Nisan 2017


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this