UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Konveyör Patronu İşçileri Köle Zannediyor

Konveyör’den bir işçi

Konveyör’de işten çıkarmalar yaşanıyor. Değişik bölümlerden değişik gerekçeler gösterilerek 6 işçi arkadaşımız işten atıldı. Birisi hariç diğer işten atılan işçiler sözleşmeli olarak çalışıyordu. Kadrolu olarak çalıştırılmayan işçiler daha kolay işten atılıyorlar. Ancak fabrikada yaşanan örgütsüzlükten dolayı, ne işten atılanlar ne de diğer işçiler bu duruma tepki gösterdiler. İşçilerin birlik olmamasından kaynaklı Konveyör patronu istediği gibi işçileri işten atabiliyor, fazla mesailere bırakabiliyor, işyerinde işçilere hakaret edebiliyor. Hatta iş, işçilerin patron temsilcileri tarafından dövülmesine kadar bile varabiliyor!

Konveyör, Arçelik ve benzeri köklü firmalara klima ve kombi parçaları üretiyor. Baharla birlikte kışa hazırlık kapsamında kombi üretimi yoğunlaşırken, Ocak ayında ise yaza hazırlık kapsamında klima üretimi yoğunlaşmaktadır. Yeni bir dönem açılmak üzereyken işçi arkadaşlarımız kapının önüne konarak işsizliğin kucağına itildiler. Aylar boyunca cumartesi pazar demeden gece gündüz bizleri çalıştıran, yazın sıcağında klima üretilen fabrikada klima taktırmayan, iliğimizi kurutan patron, verimsizliği gerekçe göstererek işçi arkadaşlarımızı işten atıyor.

İşten atılan arkadaşlarımız 10 aydan fazladır bu işyerinde çalışmaktaydılar. Ama Konveyör patronu atılan işçilere ihbar tazminatlarını vermemiştir. Oysa yasalara göre işten atılan işçilere, iki aydan sonra yarım ücret, altı aydan sonraysa tam ücret verilmesi gerekiyor. Ancak işten atılan işçi kardeşlerimiz ise, ne yazık ki bilinçsizlikten dolayı bu haklarını almadan işyerini terk ediyorlar.

Bizler birbirimize güvenip bir araya gelmediğimiz ve örgütlenmediğimiz müddetçe patron istediği gibi bizleri çalıştırmaya ve istediği gibi işten atmaya devam edecektir. Konveyör patronu bizleri köle zannediyor, ama bizler köle değiliz. Köle olmadığımızı göstermenin ve haklarımızı almanın yolu da birleşerek mücadele etmekten geçiyor. Korkuyu bir kenara itmeli ve birleşmeliyiz. Korkunun ecele faydası yok!

12 Aralık 2010


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this