UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Maden İşçilerinin Eylemi Sona Erdi

Maden ocaklarının özelleştirilmesini içeren torba yasadaki 58. maddenin tasarıdan çıkartılması talebiyle Zonguldak ve Bartın’daki maden ocaklarından çıkmayarak eylem başlatan işçiler, söz konusu maddenin yeniden düzenleneceği sözü verilmesi üzerine, 21 saat sonra eylemlerine son verdiler.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’la birlikte hükümet yetkilileriyle görüştü. Demirci, işçilerin eyleminin nedenini ve taleplerini anlattıklarını ifade ettiği toplantıdan sonra, eylemi sonlandırdıklarını açıkladı.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, eylemin gerçekleştirildiği maden ocaklarından biri olan Üzülmez Müessesinde hükümet yetkilileriyle yapılan toplantı hakkında şöyle konuştu: “Şu anda yaptığımız mutabakat 58’nci maddedeki tasarı meclisten bizim istediğimiz şekilde, TTK’nın sahaları kapsam dışına atılarak yeniden düzenlenmek şartıyla geçecek. Hükümet yetkilileri nezdinde bunun teminatı alınmıştır.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeleri Ergün Atalay, Zonguldak’ta işçilere şöyle anlattı: “Zor şartlarda 24 saat geçirdiniz. Bulunduğunuz yerlerin çok soğuk olduğunu biliyorum. Dün gece 2’ye kadar Enerji ve Çalışma Bakanlığı açıktı. İki bakanlığın bu 58’nci madde ile ilgili bir sıkıntı olmadığını söylemesine rağmen sizin ve bizim bir talebimiz vardı. Dedik ki 58’nci maddenin Türkiye Taşkömürü Kurumunun devlet eliyle işletilen sahaları hariç tutulacak. Sabaha karşı 3 buçukta bunu anlaştık. Perşembe günü Meclis gündemine getirecekler. Bu iki kelimeyi ilave ettikten sonra bizim hiç problemimiz kalmayacak. Burada bu bölgede emeği olan siyasilere basın mensuplarına iki bakanlığın bürokratlarına teşekkür ediyorum.”

Basına da açıklamalarda bulunan Atalay, yaptıkları görüşmeye dair şöyle konuştu: “Maden işçilerinin eyleminin ardından sendika başkanı Ankara’ya geldi ve enerji ve çalışma bakanlığı bürokratlarıyla görüştük. Bize, ‘Siz nasıl rahatlarsınız? Ne istiyorsunuz?’ dediler. Biz torba yasadaki maddeye ‘Türkiye Taşkömürü Kurumunun devlet eliyle işletilen sahaları hariç’ diye bu iki kelimeyi koyun dedik. Tamam dediler. Yani TTK sahalarıyla ilgili 58’nci maddede kapsam dışında olacak. Onun için bir sıkıntımız yok. Özelleştirilmeyle ilgili bir tedirginliğimiz ve kaygımız yok. Böyle bir çalışma yok. Böyle bir şey olmaz. Ben buradayım. Böyle bir çalışma olursa milletten hemen sonra ben gelip kapatırım aşağıya kendimi, sonra siz beni çıkartamazsınız. İşin esprisi. Böyle bir çalışma, böyle bir problem de yok.”

İş cinayetlerinin en çok gerçekleştiği madenlerde, rödovans ve özelleştirme uygulamasına son verilmemesi halinde, Soma’da, Ermenek’te, Kozlu’da ve en son Şırnak’ta olduğu gibi işçi katliamları meydana gelmeye devam edecek.

TTK’ya ait maden ocaklarında yaklaşık 3 bin işçinin yer altına indiği eylem, verilen bu söz üzerine sona erdi. İşçilerin eylem yaptıkları maden ocakları 58. madde dışında bırakılacak. Ancak gelecekte bu maden ocaklarının da özelleştirilmeyeceğinin garantisi yok. Ayrıca bu ocakların dışında kalan ve rödovansla işletilen, adları büyük iş cinayetleriyle anılan maden ocakları, özelleştirme kapsamında. 58. madde gerçekte maden ocaklarının özelleştirilmesini kapsıyor. Bu durum, işçilerin eyleme başlarken dile getirdikleri gibi, işçi ölümlerinin daha da artmasına neden olacak. Ayrıca işçilerin önemli bir diğer talebi, TTK bünyesindeki maden ocaklarına yeni işçi alınması ve üretimin artmasının sağlanması idi. Fakat bu yönde bir düzenleme yapılacağına dair bir söz verilmedi. Şu anda TTK bünyesinde olup da devlet eliyle işletilen maden ocaklarındaki işçilerin zamanla tasfiye edileceği açıktır.

3 bin maden işçisi, yaptıkları eylemle kendi çalıştıkları maden ocaklarının 58’inci maddenin kapsamının dışına çıkmasını sağladı. İş cinayetlerinin en çok gerçekleştiği madenlerde, rödovans ve özelleştirme uygulamasına son verilmemesi halinde, Soma’da, Ermenek’te, Kozlu’da ve en son Şırnak’ta olduğu gibi işçi katliamları meydana gelmeye devam edecek.

7 Kasım 2017


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this