UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Mersin Çukurova Kargo’da İşten Atma Saldırısı

Çukurova Kargo’ya ait Mersin ambarında çalışan TÜMTİS üyesi 2 işçi geçtiğimiz günlerde işten atıldı. Performans düşüklüğünü bahane olarak gösteren Çukurova Kargo patronu ile TÜMTİS sendikası arasında gerçekleşen görüşmede, Çukurova Kargo patronu 2 işçiyi işe geri almayı kabul etmedi. İşten atılan kargo işçileri de, Çukurova Kargo Mersin ambarı önünde bekleyişe geçtiler. İşten atılan işçilerin işe geri alınması için TÜMTİS tarafından Çukurova Kargo patronuna hafta sonuna kadar süre verilmişti. Ancak patron tarafından adım atılmaması üzerine 10 Mart Pazartesi günü, TÜMTİS Çukurova Kargo Mersin ambarı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına Yol-İş Mersin Şube Başkanı İrfan Gültekin ve temsilciler, TÜMTİS Adana Şube Başkanı Halil Çekin, taşıma işkolunda çalışan işçiler ve liman işçileri de katılarak işten atılan işçilere destek verdiler.

TÜMTİS Mersin Şube Başkanı Savaş Gürkan, basın açıklamasında şunları söyledi: “Çukurova Kargo’ya ait Mersin ambarında çalışan 2 üyemiz anayasal haklarını kullanarak sendikamız TÜMTİS’e üye olduklarından işten atıldılar. Çukurova Kargo’da çalışan işçiler, düşük ücrete, kölece ve yasadışı çalışma koşullarına, günde 14-15 saat çalışmaya son vermek için sendikamıza üye oldular.  Çukurova Kargo’da çalışan üyelerimiz her türlü baskıya, işten atmalara, yaşadıkları ekonomik sıkıntılara boyun eğmeyerek, kararlı ve onurlu bir tutum alarak sendikamız ile birleşerek örgütlenme mücadelesine başladılar. Yoğun sömürü altında, ağır işkolunda çalışan ambar işçilerinden Çukurova Kargo işvereni, kölelik koşullarında çalışmalarını, hak talep etmemelerini, anayasal hakları olan sendikalaşma haklarını kullanmamalarını istemekte, kullananları ise işten atmakla tehdit etmektedir. Çukurova Kargo işverenleri ambar işçilerinin sendikal örgütlülüğünü dağıtmak için birtakım oyunlar çevirmek istemektedir. Ambar işçileri ve sendikamız, işçileri sendikasızlaştırmaya yönelik tüm girişimlerin karşısında olacaktır. Buradan SGK İl Müdürlüğü yetkililerine, SGK müfettişlerine sesleniyorum. Çukurova Kargo’da yaşananlara daha ne kadar sessiz kalacaklar?”

TÜMTİS’in geçmişte UPS Kargo, DHL Kargo ve Mersin Limanı’nda yürüttüğü kararlı mücadelenin, aynı şekilde Çukurova Kargo’da da süreceğini dile getiren Gürkan, sözlerine şöyle devam etti: “Buradan üyelerimizin ve ambar işçilerinin anayasal haklarını kullanmalarını engellemeye çalışan Çukurova Kargo işverenlerine sesleniyoruz. İş barışının bozulmasının sorumlusu biz değiliz, biz olmayacağız. TÜMTİS sendikası olarak kararlıyız. Başta örgütlü olduğumuz işyerleri olmak üzere Çukurova Kargo’daki tüm olumsuzluklara karşı mücadele etmekte kararlıyız. İş barışının bozulmasına karşı mücadeleyi yükseltmekte kararlıyız.”

Basın açıklaması emek örgütlerinin, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin dayanışmaya çağrılmasından ve “Köle Değil İşçiyiz, Sendikayla Güçlüyüz”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganlarının atılmasından sonra bitirildi.

11 Mart 2014


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this