UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Meslek Hastalıkları Hastanesi Neden Kapatılıyor?

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin neden kapatıldığını gündeme getirdi. “İşçilerin çalışma koşullarından kaynaklı hastalıkları sürekli artarken ve birçok ilde yenilerinin açılması konusunda talepler varken, yıllardır hizmet veren hastane hangi gerekçe ile kapatılıyor?” diye soran Beko, Sağlık Bakanı’nın konuyu cevaplamasını istedi.


CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin neden kapatıldığını gündeme getirdi. “İşçilerin çalışma koşullarından kaynaklı hastalıkları sürekli artarken ve birçok ilde yenilerinin açılması konusunda talepler varken, yıllardır hizmet veren hastane hangi gerekçe ile kapatılıyor?” diye soran Beko, Sağlık Bakanı’nın konuyu cevaplamasını istedi.

Beko, ülke genelinde sadece üç tane Meslek Hastalıkları Hastanesi olduğunu ve yılda 600 bin işçinin bu hastanelerde tedavi gördüğünü aktararak, yeni hastaneler açılması gerektiğini belirtti. Durum buyken İstanbul’daki hastanenin kapatılmasını çok vahim bir sağlık skandalı olarak değerlendirdi. “İşçiler çalışırken kullandıkları iş aletlerinin, kullanılan hammaddenin, hammaddenin dönüşmesi sürecinde ortaya çıkan gaz, toz, gürültü gibi etkenlerin tehdidi altında kalıyor. Uzun çalışma saatleri ve içinde bulunulan çalışma koşulları da benzer bir biçimde işçinin sağlığını sürekli olarak olumsuz etkileyen faktörlerdir. Bu nedenle de yapılan işle sağlık arasında doğrudan bir ilişki olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir” diyen Beko, meslek hastalığına yakalanan işçilerin işten atılmakla tehdit edildiklerini aktardı. Meslek hastalıklarına yakalanan işçilerin tedavi edilmelerinin devletin bir sorumluluğu olduğunu kaydeden Beko, Türkiye’deki üç meslek hastanesinden biri olan İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin Temmuz 2018’de kapatıldığına dikkat çekti. Beko, işçi sağlığı açısından son derece hayati olan bu kararın hangi gerekçe ile alındığını sordu.

Meslek hastalıkları, işyerlerindeki güvenliksiz ve sağlıksız çalışma koşullarının çok büyük oranda gizlenen ve dolayısıyla görünmeyen bir sonucudur. Yıl içerisinde iş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerden çok daha fazlası meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor. Yılda en az 20 bin işçinin meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybettiği bilinirken, sadece 3-4 ölümün nedeni kayıtlara meslek hastalığı olarak geçiyor. Çünkü gerçekte yapılan işten kaynaklanan çok sayıda hastalık “meslek hastalığı” olarak tanımlanmıyor. Meslek hastalıklarının tespiti ve önlenmesi üzerine hiçbir çalışma bulunmuyor. Hastanelerin meslek hastalıkları klinikleri olmadığı için sağlık personeli hastalıkları saptama, tedavi etme konusunda deneyimli değil. Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerinde bile işçileri hasta eden çalışma koşullarının varlığı kabul edilmiyor, çözüm üretilmiyor, işçiler meslek hastalıkları hastanelerine yönlendirilmiyor. Türkiye’de 20 milyonun üzerinde işçi varken meslek hastalıkları hastanelerinin sayısı sadece 3 ve bu hastanelerdeki donanım ve uzman personel sayısı da son derece yetersiz! Hal böyleyken İstanbul’daki hastanenin kapatılması ve Beko’nun sorusuna Sağlık Bakanı tarafından bir cevap bile verilmemiş olması iktidarın işçilerin bu sorununa nasıl baktığını ortaya koyuyor.

11 Eylül 2018


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this