UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Ödenmeyen Ücretler, Kapanan Fabrikalar, Kapıdaki İşsizlik!

Son dönemde işten atmalar yaygınlaşıyor, fabrikalar kapanıyor, çeşitli bahanelerle ücretler geç ödeniyor veya hiç ödenmiyor, işsizlik yeniden artıyor. Türkiye’de ve dünyada patronların işçi sınıfının kazanılmış haklarına yönelik saldırıları gittikçe yaygınlaşıyor. 27 Ocak Pazar günü UİD-DER’in temsilciliklerinde, bu saldırıların nedenlerinin ortaya konduğu, dünyanın farklı yerlerinde yaşanan deneyimlerin paylaşıldığı ve neler yapılabileceğinin açıklandığı seminerler gerçekleştirildi. “Ödenmeyen Ücretler, Kapanan Fabrikalar, Kapıdaki İşsizlik” başlığıyla eş zamanlı yapılan seminerlere inşaat, gıda, deri, tekstil, petrokimya, metal, cam, eğitim, hizmet gibi çeşitli sektörlerden sendikalı-sendikasız çok sayıda işçi katıldı. Tuzla’daki seminere Genel-İş 1 No’lu Şube Başkanı Mahmut Şengül, Şube Sekreteri Erol Kanberoğlu, şube yöneticileri, işyeri temsilcileri ve fabrikaları kapanan Elkim işçileri; Gebze’deki seminere kapanan Akkardan ve Elkim fabrikalarının işçileri; Sefaköy’deki seminere Şişecam fabrikasında gerçekleştirdikleri mücadeleyle haklarını almayı başaran işçiler ve Anti-Kapitalist Müslümanlar-Kapitalizmle Mücadele Derneği temsilcileri katıldılar.

İki bölümden oluşan seminerin ilk bölümünde, kapitalist krizin dünya çapında etkisinin Türkiye’de yeniden hissedilmeye başlandığı, bunun işten atmalar, hak gaspları ve kapanan fabrikalarla kendini dışa vurduğu ifade edildi. Kapatılan fabrikalar ve işten çıkarmalara örnekler verildi. Kapitalist krizi patronların nasıl fırsata çevirebildikleri ve sermayelerini daha da büyüterek atlatabildikleri; işçilerin yoksulluğununsa nasıl daha da arttığı açıklandı. Pek çok ülkede kapitalizmin saldırılarına karşı işçi sınıfının geniş katılımlı grevlerle tepkisini ortaya koyduğunun altı çizildi. Türkiye’de ise son dönemde ücretlerini alamayan işçilerin eylemler yaptığı, işten atılan işçilerin direnişe geçtiği, Şişecam işçileri gibi mücadele verildiğinde ise mücadelenin kazanımla sonuçlandığı belirtildi. Sermayenin saldırılarına verilecek en güçlü cevabın örgütlenmek ve birlikte mücadele etmek olduğu vurgulandı.

İkinci bölümde, patronların saldırılarına karşı birlikte mücadelenin nasıl olabileceği, ne gibi hazırlıklar yapmak gerektiği, işsizlik ödeneklerinin devlet tarafından neden geri alındığı gibi sorulara yanıt verildi. Sefaköy temsilciliğimizde, Şişecam’da haklarını mücadeleyle alan işçilerden Yılmaz Uslu, söz alarak yaşadıkları deneyimi anlattı. Çeşitli sendikaların ve işçi örgütlerinin direnişe verdikleri desteğin önemine değindi ve polis ablukasına karşı fabrikanın çatısına çıkarak verdikleri mücadeleyi aktardı. Tuzla’da Genel-İş 1 No’lu Şube Başkanı Mahmut Şengül, şube yöneticileri ve işyeri temsilcileri söz alarak düşüncelerini ifade ettiler. Taşeronluk sistemine ve yürütülen saldırı politikalarına dikkat çekerek birleşik mücadelenin önemine vurgu yaptılar. 

Soruların yanıtlanması ve mücadele deneyimlerinin paylaşılmasından sonra etkinlikler sona erdi.

28 Ocak 2013


...önceki
Yolcu
  İşçi ÖzEğitim Seminerleri

Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this