Navigation

Buradasınız

OHAL Devam Ediyor, İş Cinayetleri Artıyor!

OHAL’in ilan edildiği günden bu yana, işçilerin aleyhine olan yasalar hızla KHK yoluyla yürürlüğe sokuldu. Hakları için direnen, mücadele eden, haksızlıklara itiraz eden işçiler ise, OHAL bahanesiyle baskı altına alındı. İşçilere yönelik baskılar artarken, patronların işçi çıkarmasına göz yumuldu. Buradan anlaşılan, OHAL koşullarının patronlara yaradığı, hükümetin patronların taleplerini bu fırsattan istifade ederek gerçekleştirmeye çalıştığıdır. Bunların sonucunda iş güvenliği denetimleri daha da gevşiyor, iş kazaları ve iş cinayetlerinde ciddi bir artış meydana geliyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin Ağustos ayı raporuna göre, geçen ay boyunca iş cinayetlerinde en az 199 işçi hayatını kaybetti. 2016’nın ilk 8 ayında hayatını kaybeden işçilerin sayısı ise 1250’ye ulaştı. Ağustos ayında hayatını kaybeden işçilerin sayısı önceki yılların Ağustos aylarına göre de ciddi bir artış meydana geldiğini yansıtıyor.

2013 yılının Ağustos ayında en az 130 işçi,

2014 yılının Ağustos ayında en az 160 işçi,

2015 yılının Ağustos ayında en az 162 işçi,

2016 yılının Ağustos ayında ise en az 199 işçi.

İş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımında tarım-orman işkolu yüzde 22, inşaat-yol işkolu yüzde 21, taşımacılık işkolu yüzde 14 oranlarıyla başı çektiler. Nedenlerine göre dağılımındaysa trafik-servis kazalarında 55 işçinin, düşme nedeniyle 34 işçinin ezilme-göçük nedeniyle 34 işçinin, elektrik çarpması nedeniyle 19 işçinin yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi. Yine rapora göre iş cinayetlerinin en fazla gerçekleştiği kent İstanbul oldu.

Sermayenin çıkarı için işçi sınıfının canını hiçe sayan, işçiyi kanının son damlasına kadar sömüren patronların düzeni, kendi çıkardığı yasalarla işçilere tanıdığı hakları dahi OHAL’i bahane ederek görmezden geliyor. Yasaları askıya alıyor. Sermayenin çıkarı söz konusu olduğunda yasaların dışına çıkarak onu korumayı görev biliyor. İşçi sınıfı, ancak sermaye düzeninin yalanlarına, ayak oyunlarına kanmadan hakları için bir araya geldiğinde ve mücadele ettiğinde bu asalaklar düzenine karşı haklarını koruyabilir ve geliştirebilir. İşçi ölümlerine de son verebilir.

6 Eylül 2016

Son Eklenenler

 • Patronlar işçilere lütufta bulunmazlar. Örgütsüz ve dağınık işçileri kölece çalıştırmaktan, iliklerine kadar sömürmekten asla geri durmazlar. Sermaye sınıfını dize getirecek olan işçilerin mücadelesidir. Bu iki sınıf arasındaki mücadelenin sonucunu...
 • İşçi sınıfının mücadele tarihi birçok önemli dersle doludur. İşçi mücadelesinin yükseldiği dönemlere damgasını vuran anlar, eylemler, örgütler ve kişiler vardır. 1960 ilâ 1980 arasındaki dönemde Kavel, 15-16 Haziran 1970, 1 Mayıs 1977 gibi işçi...
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk “kalkınma planı” olan 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanının onayının ardından TBMM Genel Kurulu’na sunuldu ve çeşitli itirazlara rağmen kabul edildi. 2019-2023 dönemine ilişkin ekonomik hedeflerin bulunduğu...
 • Metal işkolunda sendikalı bir işçi olarak çalışıyorum. Sendikasız bir işyerine oranla birtakım haklarımız var ama problemlerimiz de çok. İşçi arkadaşlar dün öğle molasında işyerindeki çalışma koşullarından şikâyet ediyorlardı. “Tehlikeli bir...
 • İşçi sınıfı olarak bugünkü örgütsüzlüğümüzden, dağınıklığımızdan, güçsüzlüğümüzden kurtulmak istiyorsak geçmişimize bakmalıyız. Yaşadığımız katmerli sorunlar son bulsun istiyorsak tarihimizi incelemeli, hafızamızı geri kazanmalıyız. 15-16 Haziran...
 • Hepimiz işyerlerimizde krizin etkilerini iliklerimize kadar hissediyoruz. İşten çıkarmaların artması, maaşların geç yatması, zorla mesai dayatmaları, iş güvenliği ihmalleri gibi bir sürü sıkıntıyla boğuşmak zorunda kalıyoruz. Ben de çalıştığım yerde...
 • Kırşehir’de bulunan Petlas’ın taşımacılık ve lojistiğini yapan Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik işçileri, DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikasına üye oldukları için işten atıldı. Petlas/AKO işçileri fabrika önünde sendikalaşma üzerindeki baskıların...
 • Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR), “İşsizlikte Tırmanış Sürüyor!” başlıklı bir rapor yayınladı. TÜİK ve İŞKUR tarafından yayınlanan verilerin değerlendirildiği raporda, oldukça yakıcı gerçekler gözler önüne...
 • Çocuk yaşta işçiliğe başladım. İçimde duyduğum sadece aileme karşı bir sorumluluk duygusuydu. Çünkü babam ne kadar çok çalışsa da geçinmekte zorlanıyorduk. Neden böyle olduğunu bilmiyordum. Mahallemizdeki tüm komşularımız da aynı...

 • 15-16 Haziran 1970’de işçiler ayaktaydı… O dönemde tek vücut olabilen işçiler, giriştikleri şanlı mücadeleden hem alınlarının akıyla hem de gelecek işçi kuşaklarına miras bıraktıkları nice zengin deneyimle çıktılar. 15-16 Haziran Büyük İşçi...
 • Son zamanlarda öyle adaletsiz şeyler oluyor ki insanın kanı donuyor. Adaletin dibe vurduğu bir kaç olaydan bahsetmek istiyorum. 8 Temmuz 2018’de yaşanan tren faciasında 25 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce yolcu yaralanmıştı. Faciaya ilişkin açılan...
 • Patronlar genellikle en temel işçi haklarını bilmediklerini ve ucuza çalışacaklarını düşünerek genç işçileri çalıştırmayı tercih ediyorlar. Akıllı telefon, medya, internet olanakları elimizin altında olmasına rağmen, sermaye düzeni işçilerin en...

UİD-DER Aylık Bülteni

Broşürlerimiz