Navigation

Buradasınız

On Binler Alevilerin Demokratik Taleplerini Haykırdı

“Eğitimde Gericileşmeye Karşı Laik, Bilimsel ve Anadilinde Eğitim ve Demokratik Yaşam İçin Dayanışma ve Birlik Mitingi” için on binler Kadıköy’de bir araya geldi. ABF, ADF, Eğitim-Sen, AVF ve PSAKD’nin çağrısıyla alanı dolduran kitleler, hükümetin Alevilerin taleplerini karşılamamasına ve baskıyı artırmasına karşı taleplerini haykırdılar.

Geçen ay 19. Milli Eğitim Şûrası 179 maddeden oluşan bir “tavsiye” kararı almıştı. Sözde tavsiye kararlarına göre din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfları da kapsayacak ve zorunlu olarak okutulacak. Ayrıca anaokullarında “değerler eğitimi” adı altında dini eğitim programına da yer verilecek. AKP hükümeti tarafından hayata geçirileceği aşikâr olan kararlarların alınması ve zorunlu din dersinin tepeden anti-demokratik bir şekilde tüm topluma dayatılmasını reddeden Alevi örgütlerine çeşitli siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri destek verdi.

UİD-DER: “Dinsel, Mezhepsel, Etnik Ayrımcılığa Son!”

Hiçbir ayrım yapmadan tüm ezilen ve horlanan kesimlerin demokratik haklarını savunan mücadele örgütümüz UİD-DER de mitingde yerini aldı. Dinsel, mezhepsel ve etnik ayrımcılığın son bulması; inançlarından ötürü kimseye baskı yapılmaması, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması; devletin, dini ve bir mezhebi tekeline alarak diğer inançlar üzerinde baskı kurmaması taleplerinin yükseltildiği UİD-DER kortejinden şu sloganlar haykırıldı: “Dillere, İnançlara Özgürlük”, “Dinsel Baskılara Son”, “Siyasal Yasaklar Kaldırılsın”, Zorunlu Din Dersine Hayır”, “Diyanet İşleri Kaldırılsın”, “Yaşasın İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği!”

“Dinsel, Mezhepsel, Etnik Ayrımcılığa Son” yazılı pankartla alana giren UİD-DER korteji ilgiyle karşılandı. UİD-DER’in haykırdığı pek çok slogana eşlik eden Alevi emekçileri, kortej çevresine gelerek teşekkür ettiler, örgütlü duruşumuzdan dolayı tebrik ettiler.

Devletin Alevisi Olmayacağız!

Miting programı saat 13.00’da zalim egemen sınıflara baş kaldırdıkları için yaşamını kaybedenler anısına saygı duruşu ile başladı. Program, semah gösterisiyle devam etti.

Miting programını tertip eden kurumların temsilcileri tek tek konuşarak kitleyi selamladılar, taleplerini haykırdılar. Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Fevzi Gümüş, Alevilere dönük sistematik asimilasyon politikalarını eleştirdi. Gümüş, “Aleviler olarak ayrıcalık istemiyoruz ama bize ayrımcılık yapılmasına da izin vermeyeceğiz” dedi.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca konuşmasında “eğitimde ve toplumda gericileşme politikalarına karşı, laik, parasız ve anadilde eğitim” talebine yer verdi.

Alevi Dernekleri Federasyonu (ADF) Genel Başkanı Rıza Eroğlu da Sünni inancına bağlı ibadethanelere hükümetin kaynak aktardığına dikkat çekerek, Alevi ibadethane ve dergâhlarının bulunduğu yapılardan kira alınmasına tepki gösterdi.

Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Remzi Akbulut ise şöyle konuştu: “Zorunlu din derslerinin kaldırılması, Cemevlerinin ibadethane olması. Demokrasi, özgürlük, haklarımız ve eşit yurttaşlık için buradayız.”

Beş federasyonun ortak açıklaması ABF Genel Başkan Yardımcısı Baki Düzgün tarafından yapıldı. Düzgün; hükümetin, 12 yıldır toplumun tüm ezilenlerinin taleplerini yok saydığını; bu talepler karşılanıncaya kadar mücadelenin süreceğini ifade etti. Eğitim ve dinsel baskı konularındaki talepleri sıralayan Düzgün, mitingi sahiplenen kitleyi selamlayarak konuşmasına son verdi.

Kitleye seslenen PSAKD Genel Başkanı Müslüm Doğan; “Alevi köylerine camii yapılması, Diyanet İşleri Başkanlığı ve zorunlu din dersi kaldırılsın” dedi. Doğan, “hep birlikte özgür, demokratik, laik bir ülke inşa edeceğiz” diyerek konuşmasını bitirdi.

Kürsüden kitleye seslenen liseli gençler, okullarında gördükleri dinsel baskının son bulması, laik ve anadilde eğitimin sağlanması talepleri için mücadele edeceklerini haykırdılar. 13 Şubat Cuma günü, tüm bu talepler için öğretmen ve öğrencilerin destek vereceği eğitim boykotunu duyurdular. 13 Şubatta kimsenin okula gitmemesi için çağrı yaptılar.

Aleviler üzerindeki baskının son bulması için alanı dolduran kitleler, “Karanlığa Teslim Olmayacağız”, “Devletin Alevisi Olmayacağız!” sloganlarıyla öfkelerini haykırdılar.

Miting, çeşitli sanatçıların müzik dinletileriyle devam etti.

8 Şubat 2015

Son Eklenenler

 • Patronlar işçilere lütufta bulunmazlar. Örgütsüz ve dağınık işçileri kölece çalıştırmaktan, iliklerine kadar sömürmekten asla geri durmazlar. Sermaye sınıfını dize getirecek olan işçilerin mücadelesidir. Bu iki sınıf arasındaki mücadelenin sonucunu...
 • İşçi sınıfının mücadele tarihi birçok önemli dersle doludur. İşçi mücadelesinin yükseldiği dönemlere damgasını vuran anlar, eylemler, örgütler ve kişiler vardır. 1960 ilâ 1980 arasındaki dönemde Kavel, 15-16 Haziran 1970, 1 Mayıs 1977 gibi işçi...
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk “kalkınma planı” olan 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanının onayının ardından TBMM Genel Kurulu’na sunuldu ve çeşitli itirazlara rağmen kabul edildi. 2019-2023 dönemine ilişkin ekonomik hedeflerin bulunduğu...
 • Metal işkolunda sendikalı bir işçi olarak çalışıyorum. Sendikasız bir işyerine oranla birtakım haklarımız var ama problemlerimiz de çok. İşçi arkadaşlar dün öğle molasında işyerindeki çalışma koşullarından şikâyet ediyorlardı. “Tehlikeli bir...
 • İşçi sınıfı olarak bugünkü örgütsüzlüğümüzden, dağınıklığımızdan, güçsüzlüğümüzden kurtulmak istiyorsak geçmişimize bakmalıyız. Yaşadığımız katmerli sorunlar son bulsun istiyorsak tarihimizi incelemeli, hafızamızı geri kazanmalıyız. 15-16 Haziran...
 • Hepimiz işyerlerimizde krizin etkilerini iliklerimize kadar hissediyoruz. İşten çıkarmaların artması, maaşların geç yatması, zorla mesai dayatmaları, iş güvenliği ihmalleri gibi bir sürü sıkıntıyla boğuşmak zorunda kalıyoruz. Ben de çalıştığım yerde...
 • Kırşehir’de bulunan Petlas’ın taşımacılık ve lojistiğini yapan Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik işçileri, DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikasına üye oldukları için işten atıldı. Petlas/AKO işçileri fabrika önünde sendikalaşma üzerindeki baskıların...
 • Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR), “İşsizlikte Tırmanış Sürüyor!” başlıklı bir rapor yayınladı. TÜİK ve İŞKUR tarafından yayınlanan verilerin değerlendirildiği raporda, oldukça yakıcı gerçekler gözler önüne...
 • Çocuk yaşta işçiliğe başladım. İçimde duyduğum sadece aileme karşı bir sorumluluk duygusuydu. Çünkü babam ne kadar çok çalışsa da geçinmekte zorlanıyorduk. Neden böyle olduğunu bilmiyordum. Mahallemizdeki tüm komşularımız da aynı...

 • 15-16 Haziran 1970’de işçiler ayaktaydı… O dönemde tek vücut olabilen işçiler, giriştikleri şanlı mücadeleden hem alınlarının akıyla hem de gelecek işçi kuşaklarına miras bıraktıkları nice zengin deneyimle çıktılar. 15-16 Haziran Büyük İşçi...
 • Son zamanlarda öyle adaletsiz şeyler oluyor ki insanın kanı donuyor. Adaletin dibe vurduğu bir kaç olaydan bahsetmek istiyorum. 8 Temmuz 2018’de yaşanan tren faciasında 25 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce yolcu yaralanmıştı. Faciaya ilişkin açılan...
 • Patronlar genellikle en temel işçi haklarını bilmediklerini ve ucuza çalışacaklarını düşünerek genç işçileri çalıştırmayı tercih ediyorlar. Akıllı telefon, medya, internet olanakları elimizin altında olmasına rağmen, sermaye düzeni işçilerin en...

UİD-DER Aylık Bülteni

Broşürlerimiz