UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Onlarca Kentte İşçi Sınıfı Meydanlara Aktı!

Türkiye’nin çeşitli illerinde sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin çağrısıyla işçi ve emekçiler 1 Mayıs alanlarına aktı, 1 Mayıs coşkusunu yaşadı. OHAL’e ve baskılara rağmen işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’a sahip çıkması ve alanlarda yerini alması, taleplerini ve sloganlarını coşkuyla haykırması son derece anlamlıdır. İşçi nüfusu artan kentlerde düzenlenen 1 Mayıs mitinglerinin kitleselliği ve coşkusu işçilerin baskılara boyun eğmediklerini; sömürüye, savaşa, tek adam rejimine, ağır çalışma koşullarına, yoksulluğa karşı öfkelerinin biriktiğini ortaya koymaktadır. Türkiye’nin dört bir yanındaki mitinglerde iktidarın OHAL uygulamasına ve 24 Haziran “baskın seçim” dayatmasına karşı dile getirilen sloganlar bu haklı öfkenin göstergesidir.

Ankara

AnkaraAnkara

Ankara’da 1 Mayıs’ın engellenmesi çabaları sonuçsuz kaldı ve DİSK, KESK, TMMOB ve ATO’nun çağrısıyla coşkulu bir miting düzenlendi. Türk-İş yönetimi, Ankara’ya bağlı sendikalarının mitinge katılmasına izin vermedi. Her şeye rağmen binlerce işçi ve emekçi Tandoğan Meydanında bir araya geldi ve OHAL düzenine, baskın seçime tepki gösterdi. Ayrıca yapılan konuşmalarda şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, grev yasakları, sendikal yasaklar, kadına ve çocuklara yönelik şiddet ve taciz, üniversitelerin bölünmesi protesto edildi. “Karanlık bir rejimin kurulmasını durduracağız”, “Güzel günler göreceğiz” dendi.

İzmir

İzmirİzmir

İzmir’de ilçe merkezlerindeki 1 Mayıs kutlamalarının ardından işçiler ve emekçiler kent merkezine doğru yürüyüşe geçerek Gündoğdu Meydanında toplandılar. Mitinge DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve Türk-İş’in yanı sıra çok sayıda kitle örgütü katıldı. Yapılan konuşmalarda OHAL düzeni, dayatılan erken seçim, hükümetin kadro düzenlemesinin getirdiği işsizlik, sendikal hak gaspları, iş cinayetleri, iş güvencesini ve kıdem tazminatını ortadan kaldırmayı hedefleyen düzenlemeler, performans sistemi, mezarda emeklilik, düşük emekli maaşları, hükümetin savaş politikaları, eğitimin gericileştirilmesi protesto edildi. 24 Haziran’a kadar her günü 1 Mayıs ruhuyla karşılama çağrısı yapıldı. Gündoğdu Meydanındaki mitinge on binlerce işçi katıldı.  

Diyarbakır

DiyarbakırDiyarbakır

Diyarbakır’da 1 Mayıs kutlamaları DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde 5 Haziran (İstasyon) Meydanı’nda gerçekleştirildi. Yapılan konuşmalarda hükümetin dayattığı “basın seçim”, OHAL düzeni, muhalif basının susturulması, “taşerona kadro” yalanı protesto edildi. Ayrıca savaş politikalarına, yolsuzluk ekonomisine, sarayın saltanatına karşı alanlarda olmaya devam edileceği, mücadelenin sürdürüleceği vurgusu yapıldı.

Trakya

TekirdağTekirdağ

Sanayi bölgesi Trakya’da 1 Mayıs, Edirne, Lüleburgaz, Çerkezköy ve Çorlu’da düzenlenen mitinglerle kutlandı. Trakyalı işçiler de İşçi sınıfının Uluslararası Mücadele Birlik ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’a sahip çıktı, sömürüye, yoksulluğa, OHAL dayatmasına ve grev yasaklarına tepki gösterdi. Lüleburgaz’daki mitingde yapılan konuşmalarda ekonominin büyüdüğü ama milyonların açlık ve sefalet içinde yaşadığı, hak aramanın, sendikalaşmanın yasak olduğu vurgulandı. “İşçi sınıfı köle olmayacak, biz bu sömürü çarkını durduracağız” dendi. Edirne’deki mitingde ise işsizliğe, yoksulluğa, çevrenin kirletilmesine, yaşam alanlarının yok edilmesine tepki gösterildi. Çorlu’da ise tek adam rejimine karşı mücadele için birlik çağrıları yapıldı.

Gebze

GebzeGebze

İşçi kenti Gebze’de Gebze Sendikalar Birliği’nin çağrısıyla bir araya gelen işçi ve emekçiler 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı. Binlerce işçinin aileleri ile birlikte katıldığı mitingde yapılan konuşmalarda OHAL’in keyfi baskı ve yasaklar ile işten çıkarmaların bahanesi haline getirildiği, bu yolla işçilerin mücadelesinin önüne set çekilmek istendiği, OHAL boyunca başta metal işkolu olmak üzere grevlerin yasaklandığı, işçi sınıfının en temel mücadele silahının elinden alındığı vurgulandı. OHAL’in derhal kaldırılması talebi yükseltildi. Bunun yanı sıra savaş politikalarına, krizin faturasının işçi ve emekçilere kesilmesine, yoksulluğa, güvencesiz çalışmaya, ağır çalışma koşullarına tepki gösterildi.

Adana

AdanaAdana

Adana’da 1 Mayısı mitingi İstasyon Meydanında gerçekleştirildi. DİSK, KESK ve Türk-İş’e bağlı sendikalar, siyasi partiler ve emek örgütleri taşeronlaştırmaya, KHK ihraçlarına, “taşerona kadro” talebinin hükümet tarafından istismar edilmesine tepki gösterdi ve OHAL’in kaldırılmasını talep etti. Mitinge katılan gençler, üniversitelerin bölünmesine karşı taleplerini yükseltti, parasız eğitim istedi. Mitingde ayrıca nükleer santral inşaatından vazgeçilmesi talebi dile getirildi. Yapılan konuşmalarda basın, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, Kürt halkının demokratik taleplerinin karşılanması, zorunlu din derslerinin kaldırılması, savaş ve çatışmalara son verilmesi, OHAL düzenine son verilmesi talepleri yükseldi.

Hak-İş Konfederasyonunun merkezi olarak düzenlediği miting ise Uğur Mumcu Meydanında gerçekleştirildi. İşçilerin ücretlerin yükseltilmesi, taşerona kadro verilmesi, iş koşullarının düzeltilmesi, iş kazalarının son bulması taleplerine karşılık, Hak-İş’in kürsüsünün yaptığı elbette mücadele çağrısı değil iktidara destek açıklamalarında bulunmaktı.

Zonguldak

ZonguldakZonguldak

Zonguldak’ta sendikalar, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri İstasyon Caddesinden başlayarak Madenci Anıtına doğru ellerinde dövizleri, pankartları, bayrakları ve madenci baretleri ile yürüdüler. Zonguldaklı işçilerin de gündeminde artan baskılar, OHAL düzeni ve işçi sınıfına yönelik saldırılar vardı.

Çorum

ÇorumÇorum

Çorum’da 1 Mayıs mitingine başta şeker fabrikası ve karayolları işçileri olmak üzere çok sayıda işçi ve emekçi katıldı. Kitle özelleştirmelere, kadro talebinin yerine getirilmemesine ve OHAL düzenine tepki gösterdi. Konuşmalarda OHAL’in grev yasaklarının bahanesi haline getirilmesi, özgürlüklerin ortadan kaldırılması protesto edildi. Mitingde şeker fabrikalarının satılması “Şekeri satanı biz de satarız”, “Şekere uzanan eller kırılsın” sloganlarıyla protesto edildi.

Kayseri

KayseriKayseri

Kayseri’deki 1 Mayıs kutlamaları KESK ve DİSK’in öncülüğünde yapıldı. Bir araya gelen kitle, Mimar Sinan Parkına yürüdü. Demokratik kitle örgütlerinin, emekten yana partilerin ve gençlerin de katıldığı 1 Mayıs mitinginde; OHAL rejimi, işsizlik, yoksulluk, hak gaspları, iktidarın toplumu kutuplaştırma ve baskı siyaseti protesto edildi.

1 Mayıs, Malatya, Denizli, Kütahya, Bursa, Bolu, Hatay, Eskişehir, Elazığ, Rize gibi pek çok kentte ve ilçelerde de coşkuyla kutlandı.

BursaBursa AdıyamanAdıyaman AntakyaAntakya
2 Mayıs 2018


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this