UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Patronların Gözü Yıllardır Kıdem Tazminatında

Sancaktepe’den bir metal işçisi

AKP hükümeti işçilerin kıdem tazminatı hakkını gasp etmek için canhıraş çalışıyor. Türlü yalanlarla, süslü cümlelerle işçileri kandırmaya çalışan patronların hizmetindeki hükümet, aslında patronların yıllardır istediklerini yerine getirme çabası içinde. Patronlara göre kıdem tazminatı ciddi bir “yük” oluşturuyor ve işçileri diledikleri gibi işten atabilmelerinin önündeki en büyük engellerden biri. İşçiler için ise mücadelelerle kazanılmış haklardan biridir.

İşçiyi istedikler gibi işten atmak isteyen patronlar, kıdem tazminatının kaldırılmasını istiyorlar. Kendileri için dikensiz gül bahçesi isteyen patronlar sınıfı aslında 1970’li yıllardan beri kıdem tazminatının kaldırılması için hükümetlere baskı yapmaktadır. İşçilerin tepkisinden korkan hükümetler bu uygulamayı bugüne kadar hayata geçirememiştir. 2003 yılında İş Kanununa eklenen bir madde ile kıdem tazminatı fonunun kurulması yasalara geçmiştir. Geçici maddeye göre “Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır.”

2003 yılından bu yana hükümet çeşitli zamanlarda kıdem tazminatının fona devredilmesi konusunu pişirip pişirip işçilerin gündemine sokmaya çalışmıştır. Fakat işçilerin tepkilerinden korktukları için bugüne kadar her seferinde yasalara geçirilemeden bir sonraki hamleye kadar rafa kaldırıldı. 2004 yılında uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle yasaya geçirilemeyen fon uygulamaları, 2006-2013 yılları arasında defalarca gündeme getirildi ve her seferinde işçilerin tepkileri nedeniyle geri çekildi. 2011 yılında fon kurulması için ciddi bir adım atmak isteyen hükümet sendikaların, işçi örgütlerinin tepkileri nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldı. UİD-DER’in 2011 yılında “Kıdem Tazminatımızı Gasp Ettirmeyelim!” kampanyası ve bu kampanya kapsamında işçilerden toplanan 65 binin üzerinde imzanın Meclise sunulması etkili oldu. Fakat özellikle 15 Temmuz darbe girişimini fırsata çeviren AKP hükümeti, OHAL koşullarında işçilerin haklarını bir bir geri almak için somut adımlar atmaya başladı. BES dayatması, işsizlik fonunun patronlara peşkeş çekilmesi, grevlerin yasaklanması bunlardan bazılarıdır. Son olarak da kıdem tazminatı saldırısını yeniden gündeme getiren hükümet bu baskı koşullarında yasayı geçirmeyi planlıyor.

Biz işçiler somut bir adım atmazsak, örgütlü ve anlamlı bir tepki vermezsek gelecek olan fon uygulamasıyla birlikte kısmi iş güvencemiz elimizden alınacak, örgütlenmemiz daha zor hale gelecek. Oluşturulan fon ise tıpkı işsizlik fonunda olduğu gibi patronların yağmasına açılacak. İşte tam da bu yüzden kıdem tazminatı biz işçiler için önemli bir meselesidir. Bizden önceki işçilerin nice mücadelelerle kazandıkları ve bizlere miras bıraktıkları kıdem tazminatı hakkımıza sahip çıkalım, savunalım!

14 Mayıs 2017


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this