UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Petrol İşçisi Uyardı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) kendi bünyesinde yürüttüğü saha hizmetleri faaliyetlerinin TPIC’e (Turkish Petroleum International Company) devredilmesini içeren kararın Bakanlar Kurulu’na sunulması üzerine işçiler eyleme geçti. Petrol-İş üyesi işçiler ve sendika yöneticileri, bu sabah TPAO’nun Ankara’daki genel müdürlük binasında oturma eylemi başlattı.

Hükümet, Türkiye Petrolleri ile birlikte BOTAŞ ve ETİ MADEN gibi eski şirketleri Türkiye Varlık Fonu’na devretmiş bulunuyor. Bu şirketlerin fona geçmesiyle özelleştirme ve taşeronlaştırmaya dönük adımlar da hızlandı. Türkiye Petrolleri’nin kendi bünyesindeki saha hizmetlerini TPIC’e devretmek istemesi bu kapsamda atılan adımın bir parçası. İşçiler ve Petrol-İş atılan adıma tepki gösteriyor. Bu sabah sendika yönetimi adına yapılan açıklamada “1954 yılından bu yana ülkemizde petrol ve bağlı sektörlerde kamu eliyle her türlü faaliyet ve yatırımın öncüsü olmuş Türkiye Petrolleri, büyük bir tehditle karşı karşıyadır” dendi. Açıklamada şu hususlara yer verildi:

“En stratejik kuruluşlarımızdan birisi olan Türkiye Petrolleri’nin tasfiyesine yol açacak plan devreye sokulmuş, kuruluşun küçültülmesi için düğmeye basılmıştır. Türkiye Petrolleri’nin kurulduğu günden bugüne kendi bünyesinde yürüttüğü, saha hizmetleri faaliyetlerinin TPIC’e (Turkish Petroleum International Company) devredilme süreci resmen başlatılmıştır. Kuyu tamamlama, sondaj, workover ve jeofizik operasyonlar gibi birçok saha hizmeti, taşeron şirket TPIC’e devredilmektedir. İlgili karar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından imzalanmış ve Bakanlar Kurulu’na intikal etmiştir. Türkiye Petrolleri’nin küçültülmesi anlamına gelen bu devir, bir tasfiye ve taşeronlaştırma operasyonudur! Türkiye Petrolleri, sadece arama ve üretime dayalı, küçültülmüş ve istihdamı daralmış bir şirket haline getirilmek istenmektedir. Adıyaman, Batman, Trakya Bölge Müdürlükleri ve Ankara Genel Müdürlükte çok sayıda işçiyi etkileyecek olan bu kararla, istihdam güvencesizleşecek ve azalacaktır. Bu durum ise bölgelerin ekonomik ve sosyal yapısına büyük bir zarar verecektir. Özel şirket statüsündeki TPIC’e devredilen bu işler, hizmet alımı yoluyla proje bazlı gördürülecektir. Dolayısıyla bu hizmetlerin ve bu işlerde çalışacak istihdamın sürekliliği ortadan kalkacak ve TPIC yetkililerinin keyfiyetine bırakılacaktır.”

Açıklamada, “Varlık Fonu’na devredilen Türkiye Petrolleri’nde artık çalışanlar yük olarak görülmekte ve bir maliyet unsuru olarak değerlendirilmektedir. Artık sözün bittiği yerdeyiz! Türkiye Petrolleri işçisi, işine, ekmeğine ve geleceğine sahip çıkmak için bugün buradadır. Kararlı bir şekilde bu tasfiyeye karşı çıkmaktadır” denildi.

İşçilerin Genel Müdürlük binasında oturma eylemi başlatması üzerine Enerji Bakanlığı, sendika ile görüşme, sorunları dinleme ve daha önce verilen sözleri tutma yönünde bir kez daha söz verdi. Bunun üzerine sendika yönetimi eyleme son verdi.

Bu konuda bir açıklama daha yayınlayan sendika yönetimi şöyle dedi: “İlerleyen saatlerde, Enerji Bakanlığı’nın randevu talebimizi kabul ederek Merkez Yöneticilerimizi Bakanlığa davet etmesi üzerine, TP Genel Müdürlük binasında yapılan oturma eylemi sonlandırılmıştır. Petrol-İş Sendikası ve Türkiye Petrolleri işçisinin, Türkiye Petrolleri’nin küçültülmesi ve zayıflatılmasına izin vermeyeceği bilinmelidir. Bu karar geri alınana kadar mücadelemiz sürecektir.”

5 Temmuz 2017


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this