UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Sağlık İşçileri Olarak Direniş Çadırını Ziyaret Ettik

Bir grup sağlık işçisi

Çalışma koşullarını düzeltmek için sendikaya üye olarak örgütlenmeye girişen Kod-A ve DHL Express işçileri patronları tarafından işten atılmışlardı. Sendikal örgütlenme hakkının en doğal ve yasal hakları oluğunu belirten işçiler, haksız yere işten atılmalarına karşı kurdukları direniş çadırlarıyla mücadelelerine devam ediyor. Sendika örgütlenme çalışması yürüttükleri dönemde proje çalışması adı altında sürgünlere, çeşitli baskılara maruz kaldıklarını fakat bunlara rağmen örgütlenmeye devam ettiklerini anlatan işçiler patronların uydurduğu bahanelerle işten atılmışlardı.

Kamuda çalışan sağlık işçileri olarak direnişte olan Kod-A ve DHL Express işçilerini ziyaret ettik. İşçiler çalışma koşullarından, örgütlenme sürecinde yaşadıkları baskılardan, işten atıldıktan sonra yürüttükleri direnişten bahsettiler. Bu direnişe çalışmaya devam eden arkadaşlarının verdiği desteğin öneminden, işçi sınıfı olarak dayanışma duygularını arttırdığından, onları nasıl dönüştürdüğünden ve direniş sürecinin onları nasıl eğittiğinden bahsettiler. Emek mücadelesi veren sağlık işçileri olarak bizler de deneyimlerinden faydalanmak, sınıf dayanışmasını yükseltmek amacıyla onları ziyaret ettik. Gördük ki işçi sınıfı olarak sorunlarımız çoğu noktada ortaklaşıyor. Kamu ya da özel fark etmeksizin çalışma koşullarını düzeltmemiz bir bütün olarak işçi sınıfı mücadelesiyle mümkün olacaktır. Mücadelemizin sektörel farkları önemsemeden her koldan sürmesi ve bizi sömüren kapitalizme karşı olması gerektiği üzerine sohbet ettik. Umudumuzu, azmimizi dinç tutan dayanışma duygusunu yükseltmek amacıyla yaptığımız ziyaret sınıf dayanışmasının güzel bir örneği oldu.

19 Aralık 2017


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this