UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Selam olsun göğü fethe çıkanlara

Gebze’den bir işçi

Derneğimiz UİD-DER’in Gebze şubesinde gerçekleştirilen bir etkinlikle Göğü Fethe Çıkan Paris Komünarlarını ve onların şanlı mirasını (bu mirası öğrenmek ve nihai hedefine ulaştırmak için) andık. Bu anma bildiğimiz sıradanlaştırılmış ve içeriği boşaltılmış “anma törenleri”nden değildi. İşçi sınıfının mücadelelerle dolu tarihini anlamak ve öğrenmek günümüz işçi kuşaklarının en temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyacın farkında olan işçiler tarafından kurulan Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği, burjuvazinin bütün unutturma ve kara çalma çabalarına karşı, burjuvazinin ve egemen güçlerin oyunlarını bozarak, mücadele tarihimizi gün yüzüne çıkarıyor.

Nisan ayı içinde hazırlanan “Paris Komünü” semineri de bu çabaların bir ürünüydü. Bu seminere katılan onlarca sınıf kardeşimizle beraber mücadeleye olan inancımızı arttırarak gördük ki, işçi sınıfı tarih sahnesine çıktığı ilk günden itibaren burjuvaziyle amansız bir mücadeleye başlamış ve yeterince örgütlenebildiği ölçüde de her istediğini başarabileceğini göstermiştir. Paris Komünü, işçi sınıfının iktidarı ellerine aldığı zaman neleri başarabileceğini göstermesi bakımından çok büyük derslerle doludur.

İşçi sınıfı, Paris Komünü deneyiminin yaşandığı süreç içinde örgütlülüğü henüz yeterince gelişmemiş olduğundan ve buna karşın düşmanın yani burjuvazinin en ufak bir mücadele belirtisi gördüğünde “domuz topu gibi birleşmesinden” dolayı nihai hedefine ulaşamamıştır. Paris Komününün hemen öncesinde savaş halinde olan Fransız burjuvazisi ile Alman burjuvazisi, Komünün doğuşundan hemen sonra barış ilan ederek işçi sınıfının mücadelesine beraber saldırmaya başlamışlardır.

UİD-DER’in hazırlamış olduğu, eğitim seminerlerinden sağlık seminerlerine, saz, bağlama, gitar kurslarından tiyatro çalışmalarına kadar tüm etkinlikler de, sınıf bilinçli ve örgütlü olması halinde işçilerin neler başarabileceğini gösteriyor. “Göğü Fethe Çıkan Komünarlar”ın mücadelesini son hedefe ulaştırarak başta işçi sınıfı olmak üzere tüm insanlığın ve dünyanın kurtuluşunu sağlamak, işçi sınıfının tüm dünya çapında örgütlü mücadelesiyle mümkün olacaktır. Unutmayalım: Örgütlüysek her şeyiz, örgütsüzsek hiçbir şey. Bu bilinçle örgütlen, mücadele içindeki yerini al!     

14 Nisan 2007


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this