UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Sosyal güvenlikte saldırının adı: “reform”

Aydınlı’dan bir kadın işçi

UİD-DER işçi haklarıyla ilgili bir seminer daha düzenledi. Bu seminerin konusu hükümetin geçirmeye çalıştığı ancak cumhurbaşkanının veto ettiği Sosyal Güvenlik Yasasıydı. Sinevizyon eşliğinde yapılan sunumla işçi ve emekçilere bu yasayla yapılan saldırı anlatıldı. Sunumdan sonra tartışma bölümü de oldu. Gerek sinevizyon eşliğinde yapılan sunumla gerek tartışmalarda gördük ki burjuvazi var olan birkaç hakkımıza da göz dikmiş ve çıkarmak istediği yasalarla geçmişte işçi sınıfının mücadelelerle kazandığı haklarımızı gasp etmek istiyor. Burjuvazi, bu yasayla hastane kuyruklarının artık sona ereceğini, herkesin sadece kimlik numarasını gösterdiğinde istediği hastaneden sağlık hizmeti alabileceğini söyleyerek, işçi ve emekçi kitlelere bu yasayı kabullendirmeye çalıştı. Oysa bu yasayla ne hastane kuyrukları sona erebilir ne de hastane kuyruklarındaki ölümler ortadan kalkar. Bu yasa sadece çalışan işçileri değil sakat, çocuk, emekli kısacası toplumun her kesimini ilgilendiriyor, yani bu yasayla işçi emekçi insanların hepsine saldırılıyor. Örneğin bu yasayla artık yeni kuşaklar emekli olamayacaklar. Çünkü bu yasayla, doldurulması gereken prim gün sayısı arttırılırken emeklilik yaşı da yükseltiliyor. Yani bizler artık mezarda emekli olacağız! İşçi ve emekçilerden kesilen ücretlerle oluşturulan sosyal güvenlik fonuna göz diken burjuvazi bugün bizlere her alanda saldırıya devam ediyor ve çıkardığı yasaların adını “reform” koyabiliyor utanmadan.

Bu seminerde anlatılan sosyal güvenlik yasasının her maddesini belki ayrıntısıyla aklımızda tutamadık. Ama şunu biliyoruz ki; bizleri iliğimize kadar sömüren bu sistemde en temel hakkımız olan sağlık hizmetini dahi alamıyoruz. Burjuvazi sağlık sektörünü de muazzam bir kâr kapısına dönüştürdü. Bir yandan gelişen teknoloji ile birlikte birçok hastalığın ortadan kalkması veya tedavisi mümkünken, diğer yandan bugün milyonlarca insan açlıktan, yoksulluktan ya da tedavi olamadığı için hastalıklardan ölüyor. İşte çelişki! Eğer paranız yoksa hiçbir hastanenin kapısından dahi sokmazlar sizi.

İnsani değerlerin ortadan kalktığı, insanca yaşamın yok olduğu kapitalist sistemde işçi ve emekçilere reva görülen şey açlık, yoksulluk ve sefalet koşullarında ölmektir. Oysa dünyadaki üretimi gerçekleştiren ve teknolojiyi üreten de işçiler. Öyleyse dünyanın güzelliklerinden yararlanması gereken ve insanca yaşamı hak eden de işçi sınıfıdır. Ancak bu koşulları yaratacak olan da yine işçi sınıfıdır. Bugün işçilerin yapması gereken burjuvazinin saldırılarına karşı doğru tutumu sergilemeleri ve sınıf tavrını ortaya koymalarıdır. Tartışma kısmında bir arkadaşın anlattığı karınca örneği sınıfımızı belirleme açısından çok anlamalıydı. Yangını söndürmek için sırtına aldığı bir yaprakla birkaç su damlası taşıyan karıncaya “senin götürdüğün sudan ne olacak ki?” demişler. Karınca ise “hiç olmazsa sınıfım belli olsun” demiş. Bizler de bugün elimizden gelen her şeyi yapmalı ve işçi sınıfının araçlarını kullanarak örgütlenmeliyiz!

30 Mart 2007


...önceki
Suçlu kim?
Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this