UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Söyleşilerİçerik yayınları

(10.03.2010)
8 Mart, emekçi kadınların, daha güzel dünya için yaşam kavgası verenlerin, sınıfsız sömürüsüz bir dünyaya duyulan özlemin haykırıldığı bir gündür. Bostancı temsilciliğimizde gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde, etkinliğimize katılan işçi arkadaşlarımız, işte böyle bir dünyaya duydukları özlemlerini...
(09.03.2010)
UİD-DER’li işçiler olarak Gebze temsilciliğimizde yapmış olduğumuz şenlikle 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Gününü kutladık. Kadın emekçilerle yaptığımız söyleşilerde yaşanan sorunlar bir kez daha gün ışığına çıktı.
(24.02.2010)
Bostancı temsilciliğimizde işten atılma karşısında nasıl bir tutum alınması gerektiği ve yasal haklarımız konulu bir seminer yapıldı.
(20.02.2010)
Akkardan işçileriyle yaptığımız röportajda, direnişçi işçiler sorunlarını ve taleplerini dile getirdiler.
(11.02.2010)
UİD-DER’li işçiler olarak Ankara’da yapılan mitinge katıldık ve mitinge katılanlarla süreç hakkında söyleşiler yaptık. SES Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Meryem Özsöğüt ile de bir söyleşi gerçekleştirdik.
(11.02.2010)
Altı konfederasyonun Tekel işçileri için 4 Şubatta yaptıkları iş bırakma eylemlerinde çeşitli sendikalardan işçilerle sohbet ettik.
(30.01.2010)
Tekel direnişçilerine destek olmak için iki günlük açlık grevi yapan Esenyurt Belediye işçileri ve itfaiye işçileriyle sohbet ettik.
(19.01.2010)
"Gözümüzü Tekel’de açtık. Paylaşmayı, dayanışmayı her şeyi Tekel’de öğrendik. Oraya gençliğimizi verdik."
(20.12.2009)
(19.12.2009)
Önümüzdeki günlerde, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret zammı belirlenecek. Hükümet ve patronlar 2010 asgari ücretine, krizi de bahane ederek çok düşük bir zam yapmak istiyorlar. Şu anda 546 TL olan asgari ücret, bıraktık yoksulluk seviyesini, açlık seviyesinin bile altında kalmaktadır.
(17.12.2009)
Önümüzdeki günlerde, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret zammı belirlenecek. Hükümet ve patronlar 2010 asgari ücretine, krizi de bahane ederek çok düşük bir zam yapmak istiyorlar. Şu anda 548 TL olan asgari ücret, bıraktık yoksulluk seviyesini, açlık seviyesinin bile altında kalmaktadır.
(15.12.2009)
Önümüzdeki günlerde, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret zammı belirlenecek. Hükümet ve patronlar 2010 asgari ücretine, krizi de bahane ederek çok düşük bir zam yapmak istiyorlar. Şu anda 548 TL olan asgari ücret, bıraktık yoksulluk seviyesini, açlık seviyesinin bile altında kalmaktadır.
(05.12.2009)
UİD-DER Gebze temsilciliğinden işçiler olarak derneğimizin aylık çıkan İşçi Dayanışması bültenini Hasköy Sanayi Sitesi işçilerine de ulaştırıyoruz. Bu hafta sonu Hasköy Sanayi Sitesinde çalışan işçi arkadaşlarımızla derneğimizde buluşup sohbet ettik. Onlara sorunları üzerine sorular sorduk ve...
(17.11.2009)
Kamu emekçileri, 25 Kasımda, üretimden gelen güçlerini kullanarak Türkiye çapında bir günlük grev gerçekleştirecekler. Grevin öncülüğünü KESK yapıyor. Kamu emekçilerinin içinde bulundukları durum ve talepleri konusunda Eğitim-Sen İstanbul 7 No’lu şube başkanı Azim Şamiloğlu ile konuştuk.
(15.11.2009)
Okmeydanı Hastanesi önünde direnişlerinin 43. gününde olan sağlık işçileriyle, Yol-İş Karayolları işyeri temsilcisi bir işçiyle, direnişçi bir işçinin annesiyle ve direnişçi işçilere destek vermek üzere mahkeme önüne gelen Grup Marsis müzik grubuyla kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.
(25.09.2009)
Yeni bir eğitim ve öğretim yılı daha çeşitli sorunlarla açılıyor. Eğitimin her kademede paralı hale getirilmesi, gelecekte yaşanacak sınav ve işsizlik korkusu, öğrencilerin başarılı olmasını engelliyor. 15 milyondan fazla öğrenci, bir yıl boyunca sırtlarına binen birçok sorunla boğuşacak....
(20.09.2009)
(19.09.2009)
(14.09.2009)
Çelik-İş Kartal Şube Başkanı Muharrem Şahin ile 12 Eylül üzerine konuştuk.
(13.09.2009)
(12.09.2009)
Emekli-Sen üyesi İ. Şarman'la 12 Eylül faşist askeri darbesi hakkında konuştuk.
(10.09.2009)
Emekli-Sen üyeleri ile 12 Eylül 1980 faşist askeri darbesi hakkında konuştuk. O dönem örgütlü mücadele içinde olan, şimdi ise sınıf kavgasını Emekli-Sen’de yürüten işçiler, bugünden geri dönüp baktıklarında umutlu olmak gerektiğinin altını özellikle çiziyorlar. Darbenin etkilerinin halen sürdüğü...
(17.06.2009)
Çapa temizlik işçileri ile 15-16 Haziran Direnişi üzerine bir sohbet yaptık. Kadın işçiler Çapa’da Belediye-İş sendikasına üye oldukları gerekçesi ile işten atılmışlardı. Hastane bahçesinde süren direniş, zamanla mahkeme sonucunun beklenilmesine dönüştü.
(15.06.2009)
Tuzla deri sanayii bölgesinde çalışan işçilerle bir söyleşi yaptık. Uyguner Deri, AL Deri, Mader Deri ve Emre Galos Deri işçileri, çalışma koşullarını, yaşadıkları sorunları, krizin etkilerini ve neler yapılabileceği konusundaki görüşlerini bizlerle...
(13.06.2009)
300 binden fazla işçinin ne kadar maaş alacağı, hangi koşullarda çalışacağı ve sosyal haklarının ne olacağı hâlâ belli değil. Çünkü 6 aydır ne Türk-İş’ten ne de hükümetten ses seda çıkmıyor. Uzun süren bu sessizliği bozan işçiler, çeşitli illerde, çalıştıkları fabrika önlerinde, meydanlarda...
(31.05.2009)
Kadıköy Belediyesi işçileri eylemler düzenleyerek aylardır ödenmeyen sosyal haklarını istiyorlar. İşçilerin Kadıköy Meydanında düzenledikleri eylem öncesinde bir sendika yöneticisiyle konuştuk.
(07.03.2009)
Hava-İş Örgütlenme Uzmanı Munzur Pekgüleç ile işçi sınıfının kapitalizmin krizine karşı nasıl mücadele etmesi gerektiği,önümüzdeki dönemde işçi sınıfını nelerin beklediği, işsizliğin ve kötü yaşam koşullarının nasıl ortadan kaldırılabileceği ve işçi sınıfının faydasına olacak bir eylem birliğinin...
(12.02.2009)
UİD-DER’li işçiler olarak, grev ve direniş alanlarında işçi kardeşlerimizle dayanışmaya ve sendikalara destek olmaya gidiyoruz. Grev ve direnişte tanıştığımız işçiler bizlere çeşitli sorular soruyorlar. Aşağıda bu soruları ve verdiğimiz yanıtları kısaca örnekliyoruz.
(07.02.2009)
Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz ile ekonomik krizin işçi sınıfına etkileri, sendikaların kriz karşısındaki talepleri, petrol işçilerinin sendikal örgütlenmede yaşadıkları sorunlar ve sendikacıların kriz karşısında eksikleri üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
(12.01.2009)
TÜMTİS (Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası) İstanbul Şube Başkanı Çayan Dursun ile ekonomik krizin işçi sınıfına etkileri, sendikaların kriz karşısındaki talepleri, taşımacılık sektöründe sendikal örgütlenmede yaşanan sorunlar ve Unilever direnişi hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik.

Kampanyalar

Emekçi Kadınlar Mücadeleye
Mülteci Emekçiler Sınıf Kardeşimizdir!
Fumiaki Hoşino’ya Özgürlük
Kore’de Sendikal Baskılara Son
Düşük Ücretlere, Uzayan İş Saatlerine, Taşeronlaştırmaya Hayır!
İş Kazaları Kader Değildir, İşçi Ölümlerini Durduralım!
Ücretler Yükseltilsin, İş Saatleri Kısaltılsın
Tüm Dünyada Sendikal Baskılara Son!
Kıdem Tazminatımızı Gaspettirmeyelim!
İran İşçi Sınıfına Yönelik Baskılara Son!

UİD-DER Aylık Bülteni

Son Eklenenler

Share this