UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Şubatta İş Cinayetlerinde 123 İşçi Hayatını Kaybetti

Daha fazla kâr dürtüsüyle işçilerin haklarını günden güne gasp eden sermaye sınıfı, OHAL’den de istifade ederek işçiler üzerindeki sömürüsünü arttırıyor. Çalışma koşulları ağırlaşan, iş saatleri uzayan, geçinebilmek için fazla mesailere kalmak zorunda bırakılan işçiler, iş cinayetlerinde yaşamlarını yitirmeye devam ediyorlar.

İşçi Sağılığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin Şubat ayı iş cinayetleri raporuna göre, geçen ay en az 123 işçi hayatını kaybetti. Meslek hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren işçilerin kaydına ulaşılamadığı ifade edilen raporda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre; bir genel ölçüt olarak 1 “iş kazası sonucu ölüme” karşılık 6 “meslek hastalığı sonucu ölüm” meydana geliyor. Bu durumda Türkiye’de geçen ay meslek hastalıkları nedeniyle 700’ün üzerinde işçinin ölmüş olabileceği ifade edildi.

İSİG Meclisi’nin raporunda iş cinayetlerine ait bilgiler şöyle;

  • 123 emekçinin 102’si ücretli (işçi ve memur), 21’i kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor...
  • Ölenlerin 11’i kadın işçi, 112’si erkek işçi.
  • 15, 16 ve 17 yaşlarında olan 3 çocuk çalışırken can verdi. Ölen çocukların 3’ü de tarım işçisi. Yılın ilk iki ayını değerlendirdiğimizde çocuk işçi ölümlerinde geçen seneye göre artış söz konusu...
  • Savaş nedeniyle yurtlarından gelen 3 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 2’si Suriyeli ve 1’i Iraklı...
  • Ölümler en çok inşaat, tarım, taşımacılık, metal ve ticaret/büro işkollarında gerçekleşti. OHAL’le birlikte sanayi işçilerinin iş cinayetlerindeki oransal artış sürüyor. Sadece metal değil, madencilik, tekstil ve enerji işkollarındaki iş cinayetlerinde de artış gerçekleşti.
  • En fazla ölüm nedeni trafik/servis kazası, ezilme/göçük ve yüksekten düşme. Bu ay kalp krizi / beyin kanaması kaynaklı ölümlerde de ciddi oransal bir artış söz konusu. Kocaeli’nde kalp krizi / beyin kanaması sonucu ölümler gerçekleşti.
  • En çok iş cinayeti Kocaeli, İstanbul, Hatay, Aydın, Denizli, Mersin, Samsun, Antalya, İzmir ve Zonguldak’ta yaşandı.
  • Ölenlerin 5’i sendikalı işçi, 118 işçi ise (yüzde 96) sendikasız. Sendikalı işçiler madencilik, metal, enerji, taşımacılık ve belediye işkollarında çalışıyorlardı.

Yasalarda işyeri içinde gerçekleşen her ölümün, nedeni ne olursa olsun “iş cinayeti” kapsamında olduğu hatırlatılan raporda, Kocaeli’de kalp krizi ve beyin kanaması sonucu ölüm ortalamasının ülke ortalamasının üstünde olduğuna dikkat çekildi.

2013 yılında en az 48 işçi,
2014 yılında en az 121 işçi,
2015 yılında en az 155 işçi,
2016 yılında ise en az 217 işçi,
2017 yılında ise en az 183 işçi kalp krizi ya da beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirdi.

İş cinayetleri, hükümetin sermayeye öncelik veren politikaları nedeniyle eskisinden daha az gündeme geliyor. Oysa her gün birçok işçi ailesinin evine ateş düşüyor. Ekmekleri küçülen işçiler, iş cinayetlerinde de yaşamlarını yitirdikçe sermaye sınıfının zenginliği büyümeye devam ediyor. Türkiye ekonomisi işçilerin alın teri ve kanı üzerinde büyümeye devam ediyor.

6 Mart 2018


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this