UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Taşeron Ölümdür, Yasaklansın!

Batman’dan UİD-DER’li bir sağlık emekçisi

13 Haziranda SES ve Tabipler Birliği taşeron sistemine karşı “Taşeron Ölümdür, Yasaklansın” şiarıyla Batman’da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde bir basın açıklaması yaptı. Sağlık eğitim ve diğer alanlardaki kadrolu çalışanların yanı sıra hastane içinde temizlik, güvenlik, yemekhane ve veri kayıt hizmetlerinde çalışan taşeron firma işçilerinden hatırı sayılır bir katılım oldu. Özel hastane çalışanlarının da destek verdiği eylemin bu hastanede yapılmasının taşeron çalıştırma uygulamasının yanında bir nedeni daha vardı. Bu hastanedeki taşeron şirketin çalışan işçilere hak ettiği ücreti vermemesinin yanı sıra bir de haraç istiyor oluşu!

İlk sözü alan Batman Tabip Odası başkanı Zülfikar Cebe, işçi sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin taşeronlaştırıldığına değindi.  OSGB  (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri) adı verilen işletmelerde hekim emeğinin sömürülmesinin yanı sıra bir işyeri hekimine 40-50 işyeri verildiğini, tehlikeli işyerlerinde bir işçiye ayda 6 dakika zaman ayrıldığını ve görünürde sanki işçi sağlığı hizmeti veriliyormuş gibi yapılarak yeni Somalara davetiye çıkarıldığını ifade etti.

Basın açıklamasını SES şube başkanı Mustafa Yurtsever okudu: “Sermayenin kâr hırsı taşeron işçilerin kanıyla canıyla palazlanıyor ve taşeron düzeniyle katmerleşiyor. Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık hizmeti paralı hale getirilip özelleştirilmişti. Bu piyasalaştırma dalgası sağlık emekçilerinin güvencesizleştirilmesiyle kol kola yürümüştü. Yıllardır inşaatlarda, tersanelerde ve en son Soma’daki ölümler ‘Taşeron Ölüm Demektir’ tespitimizi doğruladı” dedi.

Kadro söylentileri ile pazarlanan İş Kanununda değişiklik öneren yasa tasarısında buna dair hiçbir ifadenin olmadığı ve taşeron işçiler lehine yeni bir şey olmadığı ifade edilen basın açıklaması, “İnsan İhaleyle Çalıştırılmaz, Sağlıkta Taşeron Olmaz!” sözleriyle sonlandırıldı.

20 Haziran 2014


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this