Navigation

Buradasınız

TÜPRAŞ İşçilerinin Kazanılmış Hakları Gasp Edildi!

Koç Holding’in işçilerin kazanılmış haklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan dayatmaları nedeniyle tıkanan TÜPRAŞ’taki toplu iş sözleşmesi, Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından sonuçlandırıldı. Sözleşmenin 1 Temmuzda YHK tarafından bağıtlanmasıyla, işçilerin 40 senelik kazanılmış hakları gasp edildi. Bu duruma oldukça öfkelenen Petrol-İş üyesi TÜPRAŞ işçileri, YHK’nın açıkça sermayeden yana taraf olduğunu ve haklarına darbe vurduğunu dile getiriyorlar.

Yüksek Hakem Kurulu, grev hakkının yasak olduğu işyerlerinde, sendika ile sermaye sahipleri arasında yürüyen TİS görüşmelerinden belirli bir zaman içinde anlaşma sağlanamaması üzerine, TİS’in imzalanmasında mutlak anlamda yetkili bir kurul işlevi görüyor. Sözleşme süresini 2 yıldan 3 yıla çıkaran YHK, Koç patronlarının bir başka dayatması olan vardiya sisteminin değiştirilmesini de onayladı. YHK, işçilerin kazanılmış haklarından biri olan 8 günlük mazeret izinlerini azaltmadı fakat işçilerin bu haklarını ancak “amirlerin onayıyla” kullanabileceğini buyurdu. Ekonomik krizin sonuçlarının iyice yakıcılaştığı, gerçek enflasyonun %30’ların üzerinde seyrettiği günümüz koşullarında, ücret zammını ise sadece yüzde 6 olarak belirledi. Koç Holding’in tüm dayatmalarını sözleşmeye geçiren YHK; Türkiye’nin en büyük, en kazançlı şirketi olan TÜPRAŞ’ta işçilerin kazanılmış haklarının gasp edilmesine ön ayak oldu. İşçiler bu hak gaspı karşısında oldukça öfkelenirken, aidiyet duygularını tamamıyla yitirdiklerini söylüyorlar. TÜPRAŞ rafinerilerinde çalışan Petrol-İş üyesi 4300 işçi, hak gasplarına karşı mücadeleyi büyüteceğini belirtiyor.

TÜPRAŞ’ta ne oldu?

Batman, İzmir Aliağa, İzmit ve Kırıkkale rafinerilerinde ham petrolden çeşitli akaryakıtlar üretilen TÜPRAŞ’ta Ocak ayından bu yana sözleşme görüşmeleri yürüyordu. Grev yasağının olduğu TÜPRAŞ’ta Koç Holding patronları, en başından itibaren süreci tıkayan bir tutum takındı. İşçiler ise yaptıkları çeşitli eylemlerle hak gasplarını kabul etmeyeceklerini kararlılıkla vurguladı. Görüşmelerin tıkanıp sözleşmenin YHK’nun masasına gönderilmesiyle birlikte ise, dört ayrı rafineride çalışan 4300 işçi fabrikaya kapandı, rafinerilerin kara dolumunu ise durdurdu. Fakat TÜPRAŞ’ta Koç Holding patronlarının imdadına sözde tarafsız olan YHK yetişmiş oldu, işçilerin hakları gasp edildi.

Önümüzdeki süreçte çeşitli sektörlerde ve önemli işletmelerde başlayacak olan TİS süreçleri için TÜPRAŞ sözleşmesi büyük önem arz ediyordu. YHK marifetiyle bağıtlanan TÜPRAŞ sözleşmesi, önümüzdeki süreçte sermaye sınıfının ve onun siyasi temsilcilerinin ciddi hak gasplarına girişeceklerinin sinyallerini taşıyor. Bu açıdan tüm işçilerin işyerlerinden başlayarak güçlü birlikler kurması ve hakları için mücadeleyi yükseltmesi büyük önem arz ediyor.

2 Temmuz 2019

Son Eklenenler

 • İstanbul Tuzla’da üretim yapan Prokom’da DERİTEKS sendikasına üye olan 9 işçi işten atıldı. Prokom işçileri, ücretlerini yükseltmek ve kötü çalışma koşullarına dur demek için sendikalaştılar. Ancak Prokom patronu, işçilerin sendikalı çalışmasına...
 • Geçtiğimiz günlerde çalışma koşullarının ve ihmallerin bir stajyer öğrencinin daha canını almasına şahit olduk. Piri Reis Üniversitesi Güverte Bölümü 1. Sınıf öğrencisi olan Mustafa Koç, 3 aylık deniz stajına çıktı. Okulundan başarıyla mezun...
 • Mücadeleye adanan bir ömür için ölüm bir son değil. Ölenler, kendilerinden sonra gelen işçi kuşaklarının mücadelesinde yeniden canlanır ve gürül gürül akan hayata karışırlar. Kemal abi sen de ölmedin. Biz işçilerin yüreğinde, zihninde ve...
 • Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler, katledilişinin 39. yılında mezarı başında anıldı. Kemal Türkler için yapılan anma törenine ailesi, DİSK genel merkez yöneticileri, Genel-İş ve Birleşik Metal-İş...
 • Ben yaklaşık 5 yıldır iş güvenliği uzmanı olarak çalışıyorum. Bugüne kadar birçok işyerinde iş güvenliği eğitimleri gerçekleştirdim. İş güvenliği eğitimlerinde, eğitim öncesinde ve sonrasında testler yapıyoruz. Soruların içerisinde “hangi durumlar...
 • Kapitalist sömürü sistemi toplumsal eşitsizlikleri büyütmeye devam ediyor. Bir avuç sermaye sahibinin elindeki zenginlik artarken; işsizliğe, açlık ve yoksulluğa itilen nüfus büyüdükçe büyüyor. Ekonomik kriz gerekçe gösterilerek işçilerin hakları...
 • Çalıştığım fabrikanın bahçesinde patronun iki köpeği var. Köpeklere özenle bakım yapılıyor. Geçen aylarda dişi köpek dokuz yavru dünyaya getirdi. Yavru köpekler sayesinde patron öğlen yemeğinde bize tatlı dağıttı. İşçi arkadaşlardan biri “ulan...
 • Yaşadığımız kapitalist sömürü düzeninde gün geçmiyor ki yeni bir rezalet duymayalım, gün geçmiyor ki çürümüşlüğün kokusu burnumuzun direğini kırmasın! Sırf para kazanma ve daha çok kâr elde etme dürtüsüne dayalı kapitalist sistemin insanları ne hale...
 • Patronlar işçilere lütufta bulunmazlar. Örgütsüz ve dağınık işçileri kölece çalıştırmaktan, iliklerine kadar sömürmekten asla geri durmazlar. Sermaye sınıfını dize getirecek olan işçilerin mücadelesidir. Bu iki sınıf arasındaki mücadelenin sonucunu...
 • İşçi sınıfının mücadele tarihi birçok önemli dersle doludur. İşçi mücadelesinin yükseldiği dönemlere damgasını vuran anlar, eylemler, örgütler ve kişiler vardır. 1960 ilâ 1980 arasındaki dönemde Kavel, 15-16 Haziran 1970, 1 Mayıs 1977 gibi işçi...
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk “kalkınma planı” olan 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanının onayının ardından TBMM Genel Kurulu’na sunuldu ve çeşitli itirazlara rağmen kabul edildi. 2019-2023 dönemine ilişkin ekonomik hedeflerin bulunduğu...
 • Metal işkolunda sendikalı bir işçi olarak çalışıyorum. Sendikasız bir işyerine oranla birtakım haklarımız var ama problemlerimiz de çok. İşçi arkadaşlar dün öğle molasında işyerindeki çalışma koşullarından şikâyet ediyorlardı. “Tehlikeli bir...
 • İşçi sınıfı olarak bugünkü örgütsüzlüğümüzden, dağınıklığımızdan, güçsüzlüğümüzden kurtulmak istiyorsak geçmişimize bakmalıyız. Yaşadığımız katmerli sorunlar son bulsun istiyorsak tarihimizi incelemeli, hafızamızı geri kazanmalıyız. 15-16 Haziran...

UİD-DER Aylık Bülteni

Broşürlerimiz