UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

“Umut fakirin ekmeğidir” derler

Aydınlı’dan bir kadın işçi

UİD-DER’deki film etkinliklerimize bir yenisi daha eklendi. Yılmaz Güney’in, kapitalist sistemin çelişkilerini çok gerçekçi bir dille anlattığı “UMUT” adlı filmini izledik. Burjuva düzende şans oyunları, milli piyango, kısa yoldan köşeyi dönme “umut”larıyla zengin olma hayalleri yoğun bir biçimde işçi-emekçi sınıfların beynine adeta enjekte ediliyor. Televizyonlarda, gazetelerde, tüm kitle iletişim araçlarında işçi sınıfının örgütlenip mücadele etmesini engelleyecek sahte umutlar yaratılıyor. Bu sahte umutlar biz işçi ve emekçilerin kurtuluşunu sağlamaz, aksine filmde olduğu gibi daha çok derinleşen bunalıma, çöküntüye ve yalnızlığa götürür. Dünya biz işçilerin elleri üzerinde dönüyor, her şeyi biz üretiyoruz, ama bir avuç asalaklar sınıfı ürettiklerimize el koyup bizleri sefalet koşullarında yaşamaya mahkûm ediyor. Savaşlara, açlığa, yoksulluğa son vermenin yolu bu düzene karşı örgütlenip mücadele etmekten geçiyor. Bu kokuşmuş ve çürümüş düzende umudumuzu biz işçilerin örgütlülüğünde, gücünde ve sınıf mücadelesinde aramalıyız. Ancak o zaman kurtuluşumuzu sağlayabiliriz. Böylece tüm toplumun, insanlığın, doğanın kurtuluşu mümkün olacaktır.

Filmin bitiminde katılımcı arkadaşlarla film üzerine sohbet ettik. Bir arkadaş İbrahim Tatlıses’in inşaat işçiliği yaparak hayatını kazanırken şimdilerde ise zengin bir işadamı, şarkıcı olduğundan ve bunu burjuva medyanın “sizler de böyle zengin olabilirsiniz” diye yaydığından bahsetti. Bu hayallerle işçi ve emekçi sınıfların da “çalışırsak zengin olabiliriz” diye düşündüklerini, böylelikle yanılgıya düştüklerini söyledi. Başka bir arkadaş ise filmin en can alıcı noktalarından olan, yasaların ve devlet aygıtının bu düzenin sahipleri çıkarına işlediğini, yani bu düzenin zenginler sınıfının düzeni olduğuna dikkat çekti. Sohbette örgütlenmek gerektiği, işyerlerimizdeki işçi arkadaşlarımızı da buralara getirmemiz gerektiği ve işçi sınıfının mücadele ve dayanışmasını amaçlayan UİD-DER’e katılmalarının işçiler için bir şans olduğu söylendi. Söyleşimiz bu şekilde noktalanmış oldu.

15 Şubat 2007


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this