UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Yalova’da Tersanede İş Cinayeti

Yalova’da Altınova Tersaneler Bölgesinde faaliyet gösteren Özata Tersanesinde iş cinayeti gerçekleşti. 39 yaşındaki Mustafa Coşkun, 23 Şubat saat 15.30 sıralarında kopan halatın başına çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmaması ve patronlara caydırıcı nitelikte cezalar verilmemesi nedeniyle gerçekleşen iş cinayetlerine her gün birkaç tane ekleniyor.

Tersaneler taşeron çalışma sisteminin en kötü haliyle uygulandığı sektörlerden biri. Bu durum sendikal örgütlenmenin önündeki en önemli engeli oluşturuyor. İşçilerin en temel haklarını bile savunmakta güçlük çektikleri, ağır çalışma koşulları altında çalıştıkları tersanelerde sık sık iş cinayetleri gerçekleşiyor. Limter-İş Sendikası tersanede meydana gelen iş cinayetinin ardından yayınladığı mesajda şu taleplere yer verdi:

  • Sendikal örgütlenmelerin önündeki engeller kaldırılmalı ve böylece işletme ölçeğinde bir iç denetimin kurulmasını sağlanmalıdır.
  • Taşeron ve tüm güvencesiz çalıştırma biçimleri tamamen yasaklanmalıdır.
  • 6331 sayılı yasayla bu alanda denetimin piyasaya devredilmesi iş cinayetlerini artırmıştır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili özerk-demokratik bir kurumsal yapı sendikalar, meslek oda ve birlikleri ve üniversiteler ile beraber oluşturulmalıdır.
25 Şubat 2017


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this