UİD-DER youtube Web TV Twitter'da UİD-DER facebook'ta UİD-DER

Yüz Binler Sömürüye ve OHAL’e Hayır Dedi!

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Türkiye’nin pek çok kentinde coşkuyla kutlandı. Sürekli hale getirilen OHAL düzenine, baskı ve yasaklara rağmen onlarca kentte işçiler 1 Mayıs geleneğine sahip çıkarak alanlara aktılar. Tüm 1 Mayıs alanlarında işçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların öfkeli sesi yankılandı. İstanbul, İzmir, Ankara, Hatay, Adana, Kocaeli, Bursa, Diyarbakır, Mersin gibi onlarca büyük kentte işçi kitleleri, OHAL düzenine, KHK’lara, sendikal ve siyasal yasaklara, basın yasaklarına, emperyalist savaşlara, düşük ücretlere, taşeronluk sistemine, güvencesiz çalıştırmaya, iş cinayetlerine, özelleştirmeye, grevlerin yasaklanmasına, kadına yönelik şiddete, yaşam alanlarının yok edilmesine karşı seslerini yükselttiler, tepkilerini ifade ettiler.

İstanbul Maltepe Meydanındaki miting, taleplerini 1 Mayıs alanında ifade eden yüz binlerin coşkusuna sahne oldu, moral ve güç verdi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin “Demokrasi İçin, Güzel Günler İçin 1 Mayıs’a, “Seçimden Önce 1 Mayıs Var! Tek Adamdan Büyük Milyonlar Var!” çağrısıyla düzenlenen mitinge, Türk-İş’e bağlı sendikaların, siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin de güç vermesiyle, 1 Mayıs yıllar sonra İstanbul’da yeniden güçlü bir şekilde kutlanmış oldu. Yüz binlerin katıldığı Maltepe mitingi, iktidarın 24 Haziran seçim dayatmasına, OHAL düzenine, işçilere yönelik saldırılara karşı öfkenin büyüklüğünü ortaya koydu.

Maltepe mitinginde sendikalar, meslek örgütleri, siyasi partiler ve çeşitli demokratik kitle örgütleri üç koldan miting alanını doldurdular. DİSK, Türk-İş, KESK’e bağlı sendikalar; TMMOB, TTB, İstanbul Diş Hekimleri Odası, Tükoder, İSMMMOB, EMEP, HDP, CHP, UİD-DER, BDSP, Halk Evleri, Birleşik Haziran Hareketi, TKP, DİP, ESP, SKM, SYKP, Yeşil Sol Parti, SEP, İDP, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri üç ayrı koldan yürüyerek Maltepe miting alanına geldiler. Türk-İş yönetimi 1 Mayıs mitingini Hatay’da yaparken, TÜMTİS, DERİTEKS, Yol-İş gibi sendikalar ise Maltepe’deki kutlamalara katıldılar.

Çeşitli sendikalardan işçiler yürüyüş kollarında yalnızca ekonomik taleplerini değil tek adam rejimine, OHAL düzenine, toplumda yaratılan gerilime yönelik öfkelerini ve siyasal taleplerini yansıtan pankartlar ve dövizler taşıdılar. Sloganlarını gür bir sesle hep bir ağızdan haykırdılar.

Yürüyüşün ardından miting programı 1 Mayıs’ta yitirdiğimiz sınıf kardeşlerimiz için saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşunun ardından DİSK Korosu sahne aldı ve 1 Mayıs Marşı, Enternasyonal Marşı gibi marşları seslendirdi. Coşkulu marşlardan sonra DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TTB Başkanı Raşit Tükel birer konuşma yaptı. 4 örgütü temsilen yaptıkları konuşmalarda dayatılan baskın seçime, anti-demokratik uygulamalara, toplu sözleşme, örgütlenme ve siyaset yapma haklarının yok sayılmasına, grev yasaklarına, sağlık ve eğitim alanındaki dayatma ve baskılara, meslekten ihraçlara tepki gösterdiler. Halklara ve kültürlere beşiklik yapan bu topraklarda, kutuplaşmaya, milliyetçiliğe, linç kültürüne, savaş politikalarına ve gericiliğe geçit vermeyeceklerini, yalnız, umutsuz ve çaresiz olmadıklarını, 2018 1 Mayıs’ının tek adam rejiminin dayatmalarına karşı güçlü bir karşı duruş olduğunu vurguladılar.

Konuşmaların ardından sanatçı Genco Erkal Nazım Hikmet’in mücadele şiirlerini okudu. Rutkay Aziz ise savaşa karşı barış şiiri okudu. Söylenen şarkı ve çekilen halayların ardından 1 Mayıs kutlaması son buldu. Maltepe mitingi bu topraklarda 1 Mayıs geleneğinin yok edilemeyeceğini, işçi sınıfının bu mücadele gününün toplumsal muhalefetin kürsüsü haline geldiğini bir kez daha gösterdi.

1 Mayıs 2018


Son Eklenenler

UİD-DER Aylık Bülteni

Share this