Navigation

Bütün yazılar

Faşizm denince…

Bir sunumun öğrettikleri…

(13.10.2006)

17 Eylül günü “Olağanüstü Burjuva Rejimler ve Faşizm” konulu sunumun yapılacağı UİD-DER’e sunum saatinden yarım saat önce gittim. Gittiğimde dernekte bir işçi kalabalığı ile karşılaştım....

Tersanede Cinayet

(13.10.2006)

Uzayan çalışma saatleri, ara vermeksizin çalıştırılan makineler, hızlandırılan teknoloji, vardiyalar, alınmayan güvenlik önlemleri, daha fazla kâr, her gün iş cinayetlerine zemin...

İş Kazaları Kader Değildir

(13.10.2006)

Merhaba arkadaşlar,...

Ya elleri olmayanlar!

(13.10.2006)

Merhaba dostlar,

Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Üyelerinden Mektup

(13.10.2006) Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini açan Uluslararası İşçi Dayanışması Derneğimiz UİD-DER’in kuruluşundan duyduğumuz heyecan, coşku ve mutluluğun yanı sıra, derneğimizin düzenlediği “15-16 Haziran Genel...

UİD-DER üyesi işçilerin çağrısı

(13.10.2006) Uluslararası işçi mücadelesinin büyük önderlerinin yıllar önce yaktığı meşale bugün de yolumuzu aydınlatıyor: Dünyanın bütün işçileri birleşin! Bizler, Asyalısından Avrupalısına, Amerikalısından Afrikalısına...

ALTINCI KISIM : Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler

(10.10.2006)

BİRİNCİ BÖLÜM
...

BEŞİNCİ KISIM : Denetim ve Müeyyideler

(10.10.2006)

BİRİNCİ BÖLÜM
...

ÜÇÜNCÜ KISIM : Faaliyetler

(10.10.2006)

BİRİNCİ BÖLÜM
...

İKİNCİ KISIM : Üyelik

(10.10.2006)

BİRİNCİ BÖLÜM
...

BİRİNCİ KISIM : Amaç ve Tanımlar

(10.10.2006)

Amaç:

...

Sekizinci Bölüm - İdari Ceza Hükümleri

(22.05.2003)

İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık

...

Altıncı Bölüm - İş ve İşçi Bulma

(22.05.2003)

İş ve işçi bulmaya aracılık

...

Beşinci Bölüm - İş Sağlığı ve Güvenliği

(22.05.2003)

İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri

...

Dördüncü Bölüm - İşin Düzenlenmesi

(22.05.2003)

Çalışma süresi

...

Üçüncü Bölüm - Ücret

(22.05.2003) Ücret ve ücretin ödenmesi...

Birinci Bölüm - Genel Hükümler

(22.05.2003)

Amaç ve kapsam

...

İş Kanunu (4857)

(21.05.2003) Kanun No: 4857,
Kabul Tarihi : 22.5.2003,
Resmi Gazete : 10.06.2003 - 25134

Ankara’nın Proleterleşen Çehresi ve OSTİM İşçileri

(01.09.2006) OSTİM işçilerinin çalışma ve yaşam koşulları, diğer küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde çalışan işçilerinkinden pek de farklı değil. Şehirler, sektörler, atölyeler farklı olsa da işçilerin...

Kapitalizmde Sosyal Güvenlik

(01.04.2006) SSCB ve sözde sosyalist blokun çöküşüyle birlikte kapitalizmin ideologları başka birçok şeyin yanı sıra kapitalizmin yeni bir canlanma evresine girdiğini propaganda etmeye başladılar. 90’lı yıllardaki görece...

Sendikalılık Oranları Düşmeye Devam Ediyor

(20.09.2005) Tüm bu olumsuz gelişmeler işçi sınıfını moral olarak olumsuz etkilemektedir. İşçi sınıfının politik bilinç ve örgütlülükten yoksun olduğu koşullarda, işçi sınıfının onca yoğun sömürüye rağmen üzerindeki ölü...

Sendikal Yasaklar Savaşarak Aşılır

(01.02.2006) Avrupa Birliği uyum süreciyle birlikte çeşitli yasal düzenlemelere girişmek zorunda kalan Türkiye burjuvazisi, bu kapsamda 2821 ve 2822 sayılı sendikal yasaları da gözden geçirmeye ve yeni yasa taslakları...

Kadına Yönelik Şiddet

(01.03.2006) Geçtiğimiz yıl Kürt illerinde yapılan bir araştırma, evli kadınların töreye uymayan davranışlarında kocaları ve akrabaları tarafından korkunç yöntemlerle cezalandırıldıklarını ortaya koyuyordu. Araştırmaya...

8 Mart ve Feminizm

(08.03.2004) Kadın sorununun işçi devrimiyle birlikte otomatik bir çözüme kavuşamayacağı doğrudur. Fakat bu sorunun çözülmeye başlanabileceği yegâne ortamı ancak sınıfsız topluma giden zorunlu bir uğrak noktası olarak...

Kadın Sorunu ve Ekim Devrimi

(01.10.2005) Dünyayı sarsan Ekim devriminin ardından yaşananlar iki açıdan paha biçilmez derslerle doludur: Birincisi, bu devrim, sınıfsız toplum yolunda ilerleyen bir işçi iktidarı altında yaşanan büyük toplumsal...

Kapitalizmin Karanlığını Yırtacak Kızıl Tomurcuklarız!

Elif Çağlı'nın Eylül Günlüğü

(04.10.2006) Kör karanlığın tanrıları toprağın derinliklerini sarsan, gök kubbeyi yırtan bir çığlık kopardılar, oturdukları dağ doruklarından. Sarsıldı yer küre, kayalardan kayalar koptu, ama su yürüdü kendi yolunca. İlk kıvılcımı çakmıştı insan ve o büyülü alevi, ateşi yakmıştı; aydınlanmıştı kör karanlığı....

Sayfalar